Hyvinvoinnin vuosikello

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

SAKU ry on työstänyt koulutuksen järjestäjien tueksi hyvinvoinnin vuosikellon. Vuosikelloon on koottu valtakunnallisia tapahtumia ja teemapäiviä sekä erilaisia ideoita, joita koulutuksen järjestäjä voi sisällyttää osaksi omaa vuosikelloa. Vuosikellopohjan tarkoituksena on toimia tukena hyvinvoinnin suunnittelutyössä. Pdf-materiaalin lisäksi käytettävissä on sähköinen työkalu oman vuosikellon laatimiseen. Vuosikello on työstetty osana EHYT ry:n koordinoimaa ja sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa Päihdeilmiö ja Ryhmäilmiö ammatillisiin oppilaitoksiin -hanketta.

7-12/2019
Hyvinvoinnin vuosikellon sähköinen versio (suomeksi)
Hyvinvoinnin vuosikello (pdf)
Ideoita omaan vuosikelloon (pdf)

1-6/2020
Hyvinvoinnin vuosikellon sähköinen versio (suomeksi)
Hyvinvoinnin vuosikello (pdf)
Ideoita omaan vuosikelloon (pdf)

7-12/2020
Hyvinvoinnin vuosikellon sähköinen versio (suomeksi)
Hyvinvoinnin vuosikello (pdf)
Ideoita omaan vuosikelloon (pdf)

1-6/2021
Hyvinvoinnin vuosikellon sähköinen versio (suomeksi)
Hyvinvoinnin vuosikello (pdf)
Ideoita omaan vuosikelloon (pdf)

7-12/2021
Hyvinvoinnin vuosikellon sähköinen versio (suomeksi)
Hyvinvoinnin vuosikello (pdf)
Ideoita omaan vuosikelloon (pdf)

SAKU ry har skapat en årsklocka för välbefinnande som stöd för utbildningsanordnare. I årsklockan har man gjort en sammanställning av riksomfattande evenemang och temadagar samt olika idéer som utbildningsanordnaren kan införa i sin egen årsklocka. Avsikten med modellen för årsklockan är att fungera som stöd i planeringen av välbefinnandet. Utöver pdf-materialet finns också tillgång till ett elektroniskt verktyg som kan användas för att skapa en egen årsklocka. Årsklockan har skapats som en del av projektet om gruppfenomen och rusmedelsfenomen i yrkesutbildningen som koordineras av EHYT rf och finansieras av social- och hälsovårdsministeriet.

7-12/2019
Elektronisk version av Årsklocka för välmående (på svenska)
Årsklocka för välmående (pdf)
Idéer för den egna årsklockan (pdf)

1-6/2020
Elektronisk version av Årsklocka för välmående (på svenska)
Årsklocka för välmående (pdf)
Idéer för den egna årsklockan (pdf)

7-12/2020
Elektronisk version av Årsklocka för välmående (på svenska)
Årsklocka för välmående (pdf)
Idéer för den egna årsklockan (pdf)

1-6/2021
Elektronisk version av Årsklocka för välmående (på svenska)
Årsklocka för välmående (pdf)
Idéer för den egna årsklockan (pdf)

7-12/2021
Elektronisk version av Årsklocka för välmående (på svenska)
Årsklocka för välmående (pdf)
Idéer för den egna årsklockan (pdf)

Go to top