Vuosikello/Årsklocka PDF

Årsklocka för välmående

Välj de evenemang som du önskar och fyll i årsklockan med utbildningsanordnarens egna evenemang. Tryck till slut på knappen ladda pdf nere på sidan och skriv ut årsklockan åt dig själv. Årsklockan kan bäst användas med Chrome, Mozilla och Microsoft Edge webb-browser.

Evenemang och temadagarYrkesläroanstalter egen verksamhet
Till bifogad lista har rikstäckande evenemang och temadagar samlats samt aktuella idéer till läroinrättningens årsklocka för välmående. Välj (klicka ett kryss i rutan) de ställen, som du vill ha med i din egen läroinrättnings årsklocka. Genom att klicka på evenemangslänkarna får du tilläggsinformation om evenemangen och temadagarna direkt från arrangörernas webbsidor.På de tomma raderna kan du lägga till din egen läroinrättnings egna evenemang, temadagar, möten, påminnelser eller andra funktioner, som du vill ska synas i årsklockan vid en viss vecka. Fältets maximala längd är 100 tecken.Om du önskar kan du också lägga till en länk till evenemanget på din egen läroanstalt. Lägg till URL-adressen i denna spalt. OBS! Adressen måste börja med teckensträngen http:// eller https://.
Institutionens namn
Januari 2020
Vecka 01
  Vecka 02
  Vecka 03
  Vecka 04
  Vecka 05
   Februari 2020
   Vecka 06
   Vecka 07
   Vecka 08
    Vecka 09
     Mars 2020
     Vecka 10
      Vecka 11
      Vecka 12
       Vecka 13
       April 2020
       Vecka 14
        Vecka 15
         Vecka 16
         Vecka 17
         Vecka 18
          Maj 2020
          Vecka 19
          Vecka 20
          Vecka 21
          Vecka 22
           Juni 2020
           Vecka 23
            Vecka 24
             Vecka 25
              Vecka 26

               Go to top