Hyvinvoivan oppimisympäristön tarkistuslista

Virheviesti

Arjen arkki -sivustoa ei enää päivitetä – tervetuloa Hyvinvoiva amis -sivustolle!

Suurin osa Arjen arkki -sivuston sisällöstä on siirretty uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit. Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) on julkaistu ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen.

Hyvinvoivan oppimisympäristön mallin suunnittelun ja arvioinnin välineeksi on koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten käyttöön laadittu ”Hyvinvoivan oppimisympäristön tarkistuslista”. Tarkistuslista koostuu mallin eri osa-alueisiin kohdistuvista väittämistä ja niiden toteutumista mittaavista osoittimista. Tarkistuslista on muokattavissa koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen omaan toimintaan soveltuvaksi. 

Tarkistuslista soveltuu käytettäväksi yksikkökohtaisesta työskentelystä aina kuntayhtymätasolle asti. Parhaimmillaan tarkistuslistan on arvioitu olevan yksikkökohtaisten tai sitä suurempien yksiköiden opintoalakohtaisessa työskentelyssä. Kuntayhtymätasolla tarkistuslistasta on hyötyä hyvinvointisuunnitelmien laadinnassa, yhteisten periaatteiden ja toimintatapojen sopimisessa, yksikkökohtaisten kehittämistarpeiden suunnittelussa sekä kehittämistoimenpiteiden vaikutusten seurannassa.

Tarkistuslista kokonaisuudessaa on hyvä käydä läpi 3 - 4 vuoden välein. Koulutuksen järjestäjän opiskeluhuollon ohjausryhmä ja yksiköiden hyvinvoinnin työryhmät ohjaavat arviointia.

Vuositasolla tarkistuslistaa on hyvä käyttää:

  • toimenpiteiden seurannassa, arvioinnissa sekä jatkotoimenpiteiden suunnittelussa kehittämiskohteiksi valituilla osa-alueilla.
  • hankkeiden suunnittelussa ja valmistelussa - tarkistuslistaa voidaan hyödyntää myös yhtenä seurannan välineenä
  • sovittujen yksittäisten kehittämistoimenpiteiden toteutuksen ja vaikutusten seuraamisessa
  • käytäessä keskusteluja yksikön tai yksiköiden (kuntayhtymätaso) yhteisistä toimintaperiaatteista ja käytännöistä
Tarkistuslistan voi ladata tästä

"Työni nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn painottuvissa hankkeissa on vuosien varrella värittynyt aika lailla häiriöihin ja ongelmiin puuttumisena. Vähemmälle huomiolle on jäänyt oppilaitosyhtesiö kokonaisuutena ja ne opiskelijat, joilla opinnot etenevät mukavasti. 

Hyvinvoivan oppimisympäristön rakenneprosessi on aikaansaanut sen, että myös hankkeissa huomioidaan enemmän koko oppilaitoskulttuuria. Syrjäytymisen ehkäisy on suojaavien tekijöiden vahvistamista. 

Hyvinvoinnin määrittely on edennyt hyvinvoivan oppimisympäristön tarkistuslistan avulla. Arjen tilanteissa elävän hyvinvointityön sisältö on tehty näkyväksi ja kaikkien arvioitavaksi. Toimintajärjestelmäämme on peilattu tarkistuslistaan ja hyvinvoiva oppimisympäristö saanut Sataedussa pysyvän raaminsa."

- Riitta Hirsikoski,projektipäällikkö
Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä
Go to top