Työkykypassi-ohjelmisto

Ota Ammattiosaajan työkykypassi-ohjelmisto käyttöösi!

Työkyvyn ylläpito on osa ammatillisten opintojen osaamistavoitteita. Ammattiin valmistuva ja työelämään siirtyvä nuori tarvitsee keinoja omasta hyvinvoinnista ja työkyvystä huolehtimiseen. Työkykypassi-ohjelmisto on maksuton työkalu työelämätaitojen oppimiseen ja työkykytaitojen kehittämiseen toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Ohjelmisto koostuu opiskelijan mobiilisovelluksesta ja opettajan web-käyttöliittymästä.

Mikä Työkykypassi-ohjelmisto on?

Työkykypassi-ohjelmisto on työväline, joka vahvistaa opiskelijoiden työelämätaitoja, työkykyä tukevia taitoja sekä osallisuutta. Se vahvistaa myös opiskelijoiden osaamista työturvallisuudesta, työergonomiasta, oman työskentelyn organisoinnista sekä työkykyä tukevista elintavoista (liikuntatottumukset, riittävä unen ja levon määrä, ravitsemus jne.). 

Ohjelmisto toimii myös työkaluna opintosuoritusten keräämiseen Ammattiosaajan työkykypassiin sekä tukee työpaikalla tapahtuvaa oppimista. 

Mitä ohjelmisto sisältää?

Työkykypassi-ohjelmisto muodostuu opiskelijan mobiilisovelluksesta ja opettajan web-käyttöliittymästä.

Ohjelmiston tehtävät liittyvät ammatin työkykyvalmiuksiin, terveysosaamiseen, liikuntaan, harrastuneisuuteen ja yhteistyötaitoihin. Tehtäviä voidaan suorittaa esimerkiksi ammatillisten aineiden, liikunnan ja terveystiedon tunneilla. Osa tehtävistä toteutetaan työharjoittelupaikalla tai itseopiskeluna oppilaitoksen ulkopuolella.

Opettajan web-käyttöliittymällä opettaja voi luoda opiskelijaryhmiä, jotka tekevät tehtäviä, seurata opiskelijoiden suorituksia ja antaa niistä palautetta.

Työkykypassi-mobiilisovellus on opiskelijan työkalu Työkykypassi-ohjelmiston tehtävien tekemiseen.

Miten opettaja saa ohjelmiston käyttöönsä?

Opettajalla on oma web-käyttöliittymä Työkykypassi–ohjelmistoon. Opettajan käyttöliittymän käyttäjäksi voi rekisteröityä osoitteessa: http://tyokykypassi.net. Rekisteröitymiseen vaadittava rekisteröitymisavain löytyy opettajan käyttöoppaasta. Oppaassa on myös esimerkkejä tehtävistä sekä tukimateriaaleja tehtävien tekemiseen oppitunneilla.

Opettajan käyttöopas
Opettajan pikaohje

Miten opiskelija saa mobiilisovelluksen käyttöönsä?

Työkykypassi-mobiilisovellus on ladattavissa Google Play- ja App Store -kaupoista. Tarkemmat opiskelijan ohjeet sovelluksen lataamisen ja käyttöön löytyvät tästä linkistä.  

Mobiilisovellus Alpo.fi-sivustolla (opiskelijoille suunnattu) 

Työterveyslaitos on kehittänyt Työkykypassi-ohjelmiston yhteistyössä SAKU ry:n, Kisko Labs Oy:n sekä Haaga-Helian ammattikorkeakoulun kanssa. Työkykypassi-ohjelmisto pohjautuu Ammattiosaajan työkykypassi -opintokokonaisuuteen. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto (ESR) / Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Go to top