Uutisarkki Tammikuu 2019

Jatkoväylää pitkin ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun

Jatkoväyläopintojen ja –ohjauksen valtakunnalliset suositukset on julkaistu Jatkoväylän päätösseminaarissa marraskuun lopussa 2018. Keskustelua suosituksista on käytiin opiskelijoiden, Amke ry:n, ammatillisten opettajakorkeakoulujen, Arene ry:n, Samok ry:n, Teknologiateollisuus ry:n sekä ammatillisen toisen asteen koulutuksen järjestäjien ja ammattikorkeakoulujen kesken. Keskusteluissa pohdittiin suositusten lisäksi laajemmin tulevaisuuden osaamista ja sen kehittämistä.

ALL-YOUTH-hankkeen kysely ammatillisen koulutuksen henkilöstölle

ALL-YOUTH-hanke on edelleen halukas kuulemaan ammatillisen koulutuksen henkilöstön näkemyksiä koskien nuorten osallistumista ja osallisuutta yhteiskunnassa. Kysely toteutettiin alun perin Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivien 2018 osallistujille suunnattuna paperi- ja nettikyselynä. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia. Vastaa kyselyyn tästä linkistä.

ALL-YOUTH - Kaikki nuoret haluavat määrätä elämästään (2018-2023) on monitieteinen hanke, joka tutkii 16–25-vuotiaiden nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen kykyjä ja esteitä sekä nuorten käsityksiä kestävästä kehityksestä, kasvusta ja hyvinvoinnista. Hanke tuottaa uusia ratkaisuja nuorten aktiivisempaan kansalaisuuteen vuorovaikutteisen hallinnon ja oikeusvaltio-periaatteen, digitaalisten innovaatioiden sekä kestävän kehityksen näkökulmista. Seuraa ALL-YOUTH –tutkimushanketta:

Hyvinvointivalmennuksen malli ammatillisille oppilaitoksille

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa on osana eBoss-hanketta (ESR) kehitetty hyvinvointivalmennuksen malli toisen asteen ammatillisten opiskelijoiden elämänhallinnan, elämäntapojen ja sosiaalisen osallistumisen tueksi. Hyvinvointivalmennuksen malli, Hyvinvoinnin digivalmentaja on julkaistu Jamkin avoimissa oppimateriaaleissa www.jamk.fi/digivalkku ja se on avoimesti käytettävissä ammatillisissa oppilaitoksissa ja myös muissa nuorten toimintaympäristöissä. Ammatillisten oppilaitosten toimijat kokivat kehitetyn mallin antoisaksi ja tuloksekkaaksi tavaksi tukea opiskelijoiden hyvinvointia ja valmennuksesta koettiin olevan hyötyä opinnoissa etenemisen tukemiseen. Jyväskylän palvelualan opistossa ja Pohjoisen Keski-Suomen ammatillisessa oppilaitoksessa on tehty suunnitelmat toiminnan jatkamiseksi hankkeen jälkeen osana opiskelijoiden ohjausta ja opintoja. 

Let's Move it -hankkeen loppuseminaari

Helsingin yliopiston Let's Move It -hankkeen loppuseminaari järjestetään 4.2.2018 klo 12.00-15.30 Helsingissä. Let’s Move It -tutkimushankkeessa kehitettiin keinoja lisätä nuorten liikkumista sekä tapoja muuttaa opetuskäytäntöjä ja oppimisympäristöjä liikunnallisesti aktiiviseksi. Seminaarissa selviää muun muassa lisäsikö hankkeessa toteutettu interventio opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta ja mitkä ovat tehokkaimpia tapoja muuttaa fyysiseen aktiivisuuteen liittyvää käyttäytymistä. Seminaari on maksuton ja se toteutetaan englanniksi. Ilmoittautuminen tästä linkistä.

Kuukauden nosto

Uraohjauksen osaamismerkin voi suorittaa ammatillisten oppilaitosten opettajat, ohjaajat ja opinto-ohjaajat sekä muut ohjauksessa mukana olevat henkilöt. Osaamismerkin avulla voi osoittaa työn kautta kertynyttä uraohjausosaamista, vaikka ei olisikaan vielä ohjausalan koulutusta. Tavoitteena on koota yhteen uraohjauksen osaamiskuvaus liitetiedoston muotoon.

Tämä hyvä käytäntö on kerätty osana Zoomi - Sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi -hanketta (ESR).

- - - - - - - - -
Tiedotteita ja uutisvinkkejä Uutisarkkiin voi lähettää osoitteella: toimitus@arjenarkki.fi.
Seuraava Uutisarkki julkaistaan helmikuun toisella viikolla.
- - - - - - - - -

Go to top