Uutisarkki elokuu 2019

Liikkuva amis nettisivut uudistettu

SAKU ry:n Liikkuva amis -toiminta tarjoaa tukea ja materiaalia ammatillisille koulutuksen järjestäjille heidän Liikkuva opiskelu -toiminnan toteuttamiseen. Liikkuva amis -toiminnan tavoitteena on edistää fyysistä aktiivisuutta tukevien oppimisympäristöjen toteutumista ammatillisissa oppilaitoksissa.

Liikkuva amis -sivusto kokoaa yhteen SAKU ry:n sekä muiden järjestöjen materiaaleja, jotka ovat vapaasti oppilaitosten hyödynnettävissä. Sivusto tarjoaa erilaisia toimintatapoja, ideoita ja yhteistyöverkoston oppilaitosten hyödynnettäväksi. Oli tekeminen oppilaitoksessa vasta aluillaan tai jo hyvässä vauhdissa, Liikkuva amis -sivusto antaa apua sekä uusia näkökulmia toiminnan kehittämiseen.

www.liikkuvaamis.fi

 

ETLA - tutkimuksen mukaan Koulutusvalinta vaikuttaa työuralla menestymiseen

Työn murros lisää kouluttautumisen tarvetta, ja työmarkkinoilla menestyminen edellyttää jatkossa vähintään toisen asteen tutkintoa. Kuitenkin myös sillä, minkä toisen asteen tutkinnon nuoret suorittavat, voi olla suuri merkitys: ammatillinen ja lukiokoulutus johtavat varsin erilaisille koulutus- ja urapoluille. Ammatillisella koulutuksella on Suomessa kansainvälisesti verrattuna iso rooli toisen asteen koulutuksessa ja sen kyvyllä tuottaa työelämässä tarvittavaa osaamista onkin näin ollen suuri merkitys Suomen kilpailukyvyn ja talouskasvun kannalta.

Tuoreessa tutkimuksessamme Silliman ja Virtanen (2019) kykenemme aiempaa kirjallisuutta paremmin ottamaan huomioon erot nuorten lähtökohdissa ja siten tarkastelemaan sitä, mikä on ammatillisen koulutusvalinnan kausaalinen vaikutus myöhempiin ansiotuloihin (ja työllisyyteen). Tulokset osoittavat, että ammatilliseen koulutukseen sijoittuminen lisää vuosiansioita 31-vuotiaana noin 2 000 euroa (7 %) verrattuna tilanteeseen, että nuori olisikin jatkanut lukioon. Tutkimuksen perusteella näyttää myös selvältä, että ammatillista koulutusta tarvitaan merkittävissä määrin jatkossakin. Olisikin suotavaa, että koulutusmuodon tarjonnasta ja laadusta pidetään tehokkaasti huolta, jotta se pysyisi houkuttelevana vaihtoehtona nuorille.

https://www.etla.fi/julkaisut/ammatilliseen-vai-lukioon-koulutusvalinta-vaikuttaa-tyouralla-menestymiseen/

 

Susanna Ågren - Työkeskeinen ajattelu ajaa osan nuorista yhteiskunnan ulkopuolelle

Yhteiskunnan tulisi tunnistaa paremmin hyvinvoinnin merkitys yksilön yhteiskuntaan kiinnittymisessä. Jos tulevaisuudessa työelämän muuttuessa työtä riittää yhä harvemmalle, johtuen esimerkiksi työn automatisoitumisesta, hyvinvoinnin takaaminen ainoastaan kokoaikaisen palkkatyön kautta ei ole kestävää hyvinvointiyhteiskunnan rakentamista.

https://alusta.uta.fi/2019/08/13/tyokeskeinen-ajattelu-ajaa-osan-nuorista-yhteiskunnan-ulkopuolelle/

 

Ammattiosaajan työkykypassi nyt myös ruotsiksi ja englanniksi

Työkykypassi toimii nyt myös ruotsiksi ja englanniksi. Työkykypassin nettisivut on käännetty molemmille vieraille kielille. Lähitulevaisuudessa työkykypassista saadaan myös selkosuomiversio. 

www.työkykypassi.fi

 

ZOOMI - sujuvia siirtymiä edistämässä -koordinaatiohankkeen alueelliset koulutukset alkavat

Opetushallituksen ja SAKU ry:n toteuttama Zoomi – sujuvia siirtymiä edistämässä -hanke järjestää syksyn 2019 aikana neljä alueellista koulutusta teemalla ”Uudistuvat oppimisympäristöt ja digitaaliset ratkaisut oppimisen ja sujuvien siirtymien tukena”. Alueelliset koulutukset on tarkoitettu Sujuvat siirtymät -verkoston toimijoille, Zoomin koordinoimille ESR-hankkeille sekä valtionavustushanketoimijoille. Koulutukset ovat saman sisältöisiä, mutta alustajat ja hyvien käytäntöjen esittelijät ovat osin alueellisia. Koulutustilaisuuksien aamupäivät sisältävät teeman käsittelyä ammatillisen koulutuksen kontekstissa. Keskustelemme opettajien osaamistarpeista sekä työn muutoksesta ja työelämäyhteistyöstä tulevaisuusorientoituneesti. Iltapäivällä tutustumme alueella kehitettyihin sujuvia siirtymiä tukeviin käytäntöihin, joita pääsemme yhdessä mallintamaan.
Paikkakunnat, joilla koulutukset järjestetään:
ti 10.9.2019 Turku, Turun ammatti-instituutti (ilmoittautuminen 1.9. mennessä)

to 10.10.2019 Mikkeli, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (ilmoittautuminen 1.10. mennessä)

to 14.11.2019 Oulu, Oulun seudun ammattiopisto OSAO (ilmoittautuminen 4.11. mennessä)

ke 27.11.2019 Helsinki, Suomen Diakoniaopisto (ilmoittautuminen 17.11. mennessä)

Lisätietoa koulutuksista:

https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2019/zoomi-hankkeen-alueellinen-koulutus-turku

 

Kuukauden nosto

Jatkuvan haun prosessi

Jatkuvan haun toteutuksen mallinnus huomioi sekä koulutuksen järjestäjän sekä hakeutujan näkökulman. Hakeutujan näkökulman rakentamisessa hyödynnettiin SOPU-hankkeen tekemää hakeutujien ohjaustyötä. SOPU -hanke on vastannut mallinnuksen kokonaisuuden kehittämisestä ja vastaa ei-valittujen hakijoiden jälkiohjauksesta.  

 

http://arjenarkki.fi/menetelmapankki/hyvat-kaytannot/1752

 

Tämä hyvä käytäntö on kerätty osana Zoomi - Sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi -hanketta (ESR).

 

- - - - - - - - -
Tiedotteita ja uutisvinkkejä Uutisarkkiin voi lähettää osoitteella: toimitus@arjenarkki.fi.
Seuraava Uutisarkki julkaistaan syyskuun toisella viikolla.

Go to top