Uutisarkki Helmikuu 2019

Liikkuva opiskelu -avustukset

Liikkuva opiskelu -avustusten hakuaika on 30.1.-8.3.2019. Haku koskee sekä uusia että ensimmäisessä avustusvaiheessa aloittaneita hankkeita. Kehittämisavustuksen tarkoituksena on tukea liikunnallisen toimintakulttuurin muodostumista lukio- ja ammatilliseen koulutukseen. Pyrkimyksenä on, että jokainen opiskelija liikkuu vähintään tunnin päivässä. Avustusta voivat hakea lukio- ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät. Kehittämisavustusta voi hakea koulutuksen järjestäjälle kokonaisuudessaan tai sen joillekin oppilaitoksille, toimipisteille tai yksiköille.

Ammattiin valmistuvien TTT ( työterveys-, työturvallisuus- ja työhyvinvointi) koulutusmateriaali

Materiaali sopii myös esimerkiksi liikunta- ja terveystiedon opettajille, jotka käsittelevät TTT-osaamista opetuksessaan. Koulutusmateriaalia voivat käyttää myös opiskelijat itse sekä esimerkiksi työpaikkaohjaajat. Sivulta löytyy myös suositus TTT-osaamisesta osana työelämävalmiuksia. Lue blogiteksti koulutuksen pilotointiin osallistuneiden amislaisten ajatuksia työterveydestä, työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista.

Hyvinvoinnin vuosikello

SAKU ry:n kokoamaa Hyvinvoinnin vuosikellon sähköistä työkalua on päivitetty. Hyvinvoinnin vuosikellon sähköiseen työkaluun on nyt myös mahdollista linkittää oppilaitoksen omiin tapahtumiin materiaaleja ja nettisivuja. Sähköiseen työkaluun on lisätty kolmas sarake, johon kirjataan haluttu verkkosivu https:// tai http:// -muodossa.

Lisäksi sähköisestä vuosikellosta on nyt ilmestynyt myös ruotsinkielinen versio!

Hyvinvoinnin vuosikellon sähköistä työkalua tullaan kehittämään lisää vielä tämän kevään aikana. Uusia ominaisuuksia tulee olemaan koulutuksen järjestäjän oman logon lisääminen sekä mahdollisuus suunnitella vuosikello joku lukuvuoden tai kalenterivuoden mukaisesti.

Punaisen Ristin ohjelmaa toiselle asteelle

Punainen Risti on koonnut yhteen toiselle asteelle tarjoamaansa toimintaa, oppimateriaalia ja teemapäiviä esitteeseensä. Esitteen sisältöjä voit hyödyntää hyvinvointisuunnittelussa ja esimerkiksi hyvinvoinnin vuosikellon rakentamisessa.

NikEdu-sivustolla uutta sisältöä

NikEdu-verkkosivuilla on nyt myös ammatillisen koulutuksen osio. NikEdu tarjoaa tietoa, tukea ja välineitä käsitellä tupakka- ja nikotiiniteemoja nuorten kanssa. Tietoa ja tehtäviä voi soveltaa opetuksessa ja nikotiinittoman kouluympäristön luomisessa. Ammattioppilaitos-osion tehtävät ja muu sisältö on  rakennettu niin, että ne tukevat yhteisiin tutkinnon osiin  kuuluvan Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen (9 osp) -osion oppimistavoitteita. Tehtäviä voi käyttää myös muun opetuksen tukena, kun halutaan käsitellä teemaa.

Zoomi-verkoston kohtaaminen

Zoomi - Sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi (ESR) -hanke järjestää 25.4. Helsingissä verkostokohtaamisen. Zoomi -verkostokohtaamisen tavoitteena on yhdessä verkoston kehittäjien kanssa antaa eväitä ja osaamista toiminnan mallintamiseen ja juurruttamiseen. Löydämme työkaluja itsensä johtamiseen ja työhyvinvoinnin edistämiseen. Hankehenkilöstön hyvinvointi heijastuu kehittämistyöhön ja siitä edelleen tuloksiin ja verkoston toiminnan vaikuttavuuteen. Verkostokohtaaminen ja ohjelmaan merkityt tarjoilut ovat maksuttomia. Osallistujat vastaavat itse mahdollisista matkakustannuksista.

Kuukauden nosto

Ruotsin kieli on mukana Satakunnan polkuopintomallissa. Mallissa ruotsin oppimista on tuettu syyslukukaudella Winnovassa pidettävillä viikoittaisilla kerhotunneilla ja kevätlukukaudella SAMKissa järjestetyllä opintojaksolla. Opetuksen lähtökohtana ovat olleet motivointi, sanasto ja erilaiset mahdollisuudet opetella kieltä. 

Tämä hyvä käytäntö on kerätty osana Zoomi - Sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi -hanketta (ESR).

- - - - - - - - -
Tiedotteita ja uutisvinkkejä Uutisarkkiin voi lähettää osoitteella: toimitus@arjenarkki.fi.
Seuraava Uutisarkki julkaistaan maaliskuun toisella viikolla.
- - - - - - - - -

Go to top