Uutisarkki Huhtikuu 2019

Ammattiosaajan työkykypassin verkkosivut uudistuneet

Ammattiosaajan työkykypassin uusi tukisivusto on avattu! Jatkossa kaikki työkykypassiin liittyvä tieto löytyy yhden osoitteen alta: työkykypassi.fi. Sivusto on jaettu kolmeen osaan. Koulutuksen järjestäjille suunnatussa osiossa autetaan työkykypassin käyttöönotossa. Opettajien osiossa pääpaino on työkykypassin ohjauksessa ja tukimateriaaleissa. Opiskelijoille suunnattu osuus sivustosta on laajin. Sieltä löytyy aiemmilta Alpo.fi-sivuilta tuttuun tapaan napakkaa tietoa työkykyyn liittyvistä asioista sekä tehtäväkortit, joiden avulla voi osoittaa työkyvyn ylläpitämiseen liittyvää osaamistaan.

Smart Moves -hankkeen nettisivuilta ideoita aktiiviseen opiskelupäivään

UKK-instituutin Smart Moves -hanke edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja aktiivista toimintakulttuuria toisen asteen oppilaitoksissa. Hankkeen uudet verkkosivut on nyt julkaistu! Sivuilta löytyy mm. aktiivinen opiskelupäivä -osio, joka tarjoaa helposti toteutettavia ideoita ja materiaalia oppituntien liikunnallistamiseen: toiminnallisen opetuksen ideoita, valmiita julisteita, videoita jne. Samasta osiosta löytyy myös tänä keväänä lanseeraattu liikettä lisäävä opetusmenetelmä eli ActionTrack -suunnistussovellus.

Sujuvat siirtymät -hankkeissa syntyneiden hyvien käytäntöjen loppuraportti

Zoomi - Sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi -hanke (ESR) on koonnut Sujuvat siirtymät -verkoston hankkeissa syntyneet hyvät käytännöt yksiin kansiin. Hyvien käytäntöjen loppuraportista pääset selaamaan Zoomin koordinoiduissa hankkeissa syntyneitä käytäntöjä teemoittain. Raportin tarkoituksena on kuvata, millaisiin sisältöihin ja teemoihin hyviä käytäntöjä ja malleja koordinoitavissa hankkeissa on syntynyt ja vahvistaa siten verkostoitumista sekä lisätä hankkeiden välistä yhteistyötä. Zoomi - Sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi -hankkeen toteuttajia ovat Opetushallitus ja SAKU ry.

Zoomi-verkoston kohtaaminen

Zoomi - Sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi (ESR) -hanke järjestää 25.4. Helsingissä verkostokohtaamisen. Zoomi -verkostokohtaamisen tavoitteena on yhdessä verkoston kehittäjien kanssa antaa eväitä ja osaamista toiminnan mallintamiseen ja juurruttamiseen. Löydämme työkaluja itsensä johtamiseen ja työhyvinvoinnin edistämiseen. Hankehenkilöstön hyvinvointi heijastuu kehittämistyöhön ja siitä edelleen tuloksiin ja verkoston toiminnan vaikuttavuuteen.Verkostokohtaaminen on Sujuvat siirtymät -verkoston lisäksi avoin kaikille ammatillisen koulutuksen siirtymien parissa hanketyötä tekeville. Verkostokohtaaminen ja ohjelmaan merkityt tarjoilut ovat maksuttomia. Osallistujat vastaavat itse mahdollisista matkakustannuksista.

Kuukauden nosto

Ohjaava opettaja -osaajamerkillä opettaja voi osoittaa ohjaavan opettajuuden osaamistaan. Tehtävät on koottu ammatillisen koulutuksen uudistuksen ja ohjaavan opettajuuden käytännön ohjaustilanteiden ympärille.

Tämä hyvä käytäntö on kerätty osana Zoomi - Sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi -hanketta (ESR).

- - - - - - - - -
Tiedotteita ja uutisvinkkejä Uutisarkkiin voi lähettää osoitteella: toimitus@arjenarkki.fi.
Seuraava Uutisarkki julkaistaan toukokuun toisella viikolla.
- - - - - - - - -

Go to top