Uutisarkki kesäkuu 2019

Hyvinvoinnin vuosikello -työkalu uudistettu

Arjen arkki -nettisivuilla on julkaistu päivitetty versio Hyvinvoinnin vuosikellosta. Merkittävimmät muutokset ovat:

• Lukuvuosittaisesta kellosta on siirrytty lukukausittaiseen vuosikelloon. Sen myötä suunnittelutyön voi tehdä oman oppilaitoksen rytmin mukaisesti joko kalenterivuodeksi tai lukuvuodeksi kerrallaan.

• Vuosikelloon valitut tapahtumat ja lisätyt oppilaitoskohtaiset tiedot tallentuvat jatkossa käyttäjän omalle koneelle localStorage-muistiin (ei edellytä kirjautumista) ja ovat käytettävissä, kun sivun avaa uudelleen. Näin kelloon voi tehdä myöhemmin helposti muutoksia.

 

Vuosikello-työkalusta on käytettävissä sekä suomen- että ruotsinkielinen versio. Tutustu osoitteessa: http://arjenarkki.fi/hyvinvointia/hyvinvoinnin-vuosikello

 

Hyvinvoinnin väylät julkaistu myös ruotsiksi

Hyvinvoinnin väylät -julkaisu tarjoaa tietoa koulutuksen järjestäjien terveyttä ja hyvinvointia edistävän työn tueksi. Julkaisu on käännetty nyt myös ruotsiksi. Vägar till välbefinnande -verkkojulkaisu löytyy osoitteesta https://lyhin.fi/saku76. Painettua versiota voi tilata SAKU ry:n toimistosta.

 

Ammatillisiin oppilaitoksiin ja lukioihin tekeillä oma ruokailusuositus - kommentoi luonnosta

Toisen asteen opiskelijoiden ruokapalvelujen järjestämiseen lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa laaditaan ruokailusuositus. Suositukset ohjaavat koko opiskeluyhteisöä yhteisölliseen ruokailun kehittämiseen ja opiskelijoiden osallisuuden lisäämiseen. Onnistuneen, vireyttä, oppimista ja työkykyä tukevan ruokailun perusta on hyvä ateriarytmi, terveyttä ja hyvinvointia edistävät, ravitsemustarpeet täyttävät ateriat ja yhdessä syöminen. Suosituksen linjausten mukaiset ateriat edistävät myös kestävää kehitystä ja hillitsevät ilmastonmuutosta.

Nyt julkiseen kommentointiin avattava ”Ruokailusuositus ammatillisiin oppilaitoksiin ja lukioihin” on ensimmäinen oma suositus toisen asteen opiskelijaruokailuun. Luonnokseen pääsee tutustumaan ja sitä kommentoimaan osoitteessa:

https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemus--ja-ruokasuositukset/opiskelijat/

 

Opetushallituksen verkkosivut uudistuvat

Opetushallituksen verkkosivut uudistuvat heinäkuun lopussa. Uudistuksen myötä Reformin tuki -sivu jää historiaan ja elokuun alusta lähtien löydät ammatillisen koulutuksen sisällöt osoitteesta www.oph.fi/ammatillinenkoulutus. Uudistuksessa vanhan opettajien palvelun edu.fi:n sisällöt siirtyvät osaksi oph.fi-sivustoa.

 

TEAviisari - Yhteisölliseen opiskeluhuoltoon ei vielä panosteta riittävästi toisen asteen oppilaitoksissa

Miten lukiot ja ammattioppilaitokset edistävät opiskelijoiden hyvinvointia ja terveyttä? Millä resursseilla työtä tehdään? Näihin kysymyksiin löytyy vastauksia THL:n ja Opetushallituksen viime syksyn tiedonkeruusta, joka selvitti hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä lukioissa ja ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa. Opiskeluhuolto edistää opiskelijoiden oppimista sekä terveyttä ja hyvinvointia. Opiskeluhuoltopalveluihin kuuluvat terveydenhoitajan, lääkärin, psykologin ja kuraattorin palvelut.

TEAviisarin tiedote osoitteesta https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/tiedote/90

 

Nuoret kokevat seksuaaliterveysintervention oppilaitoksessa hyödylliseksi

Seksuaaliterveyden edistäminen on nuorten hyvinvointiin kohdistuva panostus, jolla on pitkäaikaisia vaikutuksia. Nuorten seksitautitartunnat ovat yleisiä ja esimerkiksi klamydiatartunnoista 80 prosenttia todetaan alle 29-vuotiailla. Marja Pakarisen väitöskirja valottaa suomalaisten nuorten seksuaalikäyttäytymistä sekä nuorten tietoja ja asenteita seksuaalikäyttäytymiseen liittyen ja tarjoaa tietoa nuorten seksuaaliterveyden edistämisen tueksi. Tutkimuksessa toteutettiin seksuaaliterveysinterventio neljässä ammatillisessa oppilaitoksessa. Interventio kesti 11 viikkoa ja se sisälsi oppitunnin seksuaaliterveydestä sekä kirjallisten materiaalien ja ilmaisten kondomien jakelua oppilaitoksissa. Tulosten perusteella nuorten seksitautitesteissä käyminen oli yleisempää intervention jälkeen. Nuoret myös arvioivat oppineensa paljon uutta seksuaaliterveydestä ja suuri osa koki ilmaisten kondomien jakelun hyödylliseksi. Tutkimus osoitti, että ammattiin opiskelevista tytöistä 15 prosentilla ja pojista 36 prosentilla oli erittäin heikot tiedot seksitauteihin ja niiltä suojautumiseen liittyen. Tutkimukseen osallistui 705 ammattiin opiskelevaa pääasiassa 15-16-vuotiasta nuorta.

 

Marja Pakarisen hoitotieteen alaan kuuluvaan väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa http://tampub.uta.fi/handle/10024/105679

 

ZOOMI - sujuvia siirtymiä edistämässä -hankkeelle Euroopan sosiaalirahaston hankerahoitus

 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt Euroopan sosiaalirahaston hankerahoituksen ZOOMI - sujuvia siirtymiä edistämässä -hankkeelle. Opetushallitus toteuttaa hankkeen yhdessä Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry:n kanssa 1.5.2019-31.12.2021. ZOOMI-hanke toimii valtakunnallisena ESR-koordinaatiohankkeena opetus- ja kulttuuriministeriön Osuvaa osaamista - toimenpidekokonaisuuden Sujuvat siirtymät -osiossa. Hanke koordinoi Sujuvat siirtymät -kehittämisverkostoa. ZOOMI - sujuvien siirtymien kansallinen koordinointihanke päättyi 30.4.2019.

 

Lisätietoa hankkeesta:

https://beta.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/zoomi-sujuvia-siirtymia-edistamassa

 

Kuukauden nosto

Jatkuvan haun prosessi

Jatkuvan haun toteutuksen mallinnus huomioi sekä koulutuksen järjestäjän sekä hakeutujan näkökulman. Hakeutujan näkökulman rakentamisessa hyödynnettiin SOPU-hankkeen tekemää hakeutujien ohjaustyötä. SOPU -hanke on vastannut mallinnuksen kokonaisuuden kehittämisestä ja vastaa ei-valittujen hakijoiden jälkiohjauksesta.  

 

http://arjenarkki.fi/menetelmapankki/hyvat-kaytannot/1752

 

Tämä hyvä käytäntö on kerätty osana Zoomi - Sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi -hanketta (ESR).

 

- - - - - - - - -
Tiedotteita ja uutisvinkkejä Uutisarkkiin voi lähettää osoitteella: toimitus@arjenarkki.fi.
Seuraava Uutisarkki julkaistaan elokuun toisella viikolla.

Go to top