Uutisarkki lokakuu 2019

SAKU ry:n ammatillisen koulutuksen valtakunnalliset opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät 19.-20.11.2019 Tampereella

Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat muun muassa asiantuntijoiden alustukset, työpajat ja hyvinvointitori, jossa hyvinvointiverkoston järjestöt ja toimijat esittelevät uusimpia malleja, menetelmiä ja tuotteita. Lisäantia päiville tuovat kollegakohtaamiset, mielenkiintoiset käytäväkeskustelut ja yhteinen illanvietto SAKUstars-esiintyjien tähdittämänä.Tänä vuonna päivät järjestetään Tampereella Hotelli Ilveksessä. Puhumassa ovat mm. nostemestari, tietokirjailija Heikki Peltola, toimitusjohtaja Laura Arikka, Erätaukosäätiö, projektipäällikkö Antti Seitamaa, #kampusrauhaa-hanke, SAKKI ry

Katso ohjelma ja ilmoittaudu mukaan http://arjenarkki.fi/tapahtumat/2019/ammatillisen-koulutuksen-opiskeluhyvinvoinnin-kehittamispaivat

 

Toiselle asteelle julkaistiin opiskelijaruokailusuositukset - "Hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä ruokaliusta"

Hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä ruokailusta on ensimmäinen ruokailusuositus Suomessa, joka on kohdennettu ammatillisiin oppilaitoksiin ja lukioihin. Tämä ruokailun järjestämisen laatusuositus on tarkoitettu otettavaksi käyttöön kattavasti: opiskelijaruokailun järjestämisessä oppilaitoksissa ja työelämässä, palveluja ja elintarvikkeita kilpailutettaessa sekä ruokailun käytännön toteutuksessa. Ruokailusuosituksen tavoitteena on edistää yhteisöllistä ruokailua. Ruokailun toteuttamisessa huomioidaan maistuvien, ravitsemustarpeet täyttävien ja terveyttä edistävien aterioiden tarjoamisen lisäksi kestävän kehityksen edistäminen ja ilmastonmuutoksen hillitseminen.

Lue lisää https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/hyvinvointia-ja-yhteisollisyytta-ruokailusta

 

THL julkaisi oppaan toisen asteen oppilaitosten opiskeluhuoltoryhmille 

Opiskeluhuoltoryhmällä on tärkeä tehtävä toisen asteen oppilaitoksen hyvinvointityössä. Opiskeluhuoltoryhmä vastaa opiskeluhuollon kokonaisuuden suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista oppilaitoksessa. Tärkeänä tavoitteena on yhteisöllisellä työllä ehkäistä opiskelijoiden hyvinvointia heikentäviä ongelmia. Tämä opas on laadittu tukemaan opiskeluhuoltoryhmien toimintaa toisen asteen oppilaitoksissa. Oppaassa esiteltävä toimintamalli yhdenmukaistaa ryhmien työskentelyä ja varmistaa yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön toteutumisen entistä tasalaatuisempana. Toimintamallissa korostuu opiskelijoiden ja huoltajien osallisuuden lisääminen erityisesti yhteisöllisessä opiskeluhuoltotyössä. Opas on suunnattu ensisijaisesti toisen asteen oppilaitoksissa toimiville rehtoreille ja johtajille, opetushenkilöstölle ja opiskeluhuoltopalvelujen ammattilaisille sekä heidän yhteistyötahoilleen. Opas soveltuu esimerkiksi opiskeluhuoltoryhmän jäsenten perehdyttämiseen. Myös opiskelijat ja huoltajat saavat oppaasta kokonaiskuvan opiskeluhuoltoryhmän työskentelystä ja omasta roolistaan siinä.

Lue opas https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/138568/URN_ISBN_978-952-343-374-8.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

Ammatillinen koulutus - mitä väliä kielellä? OPH:n, Kieliverkoston ja TAMK ammatillisen opettajakoulutuksen seminaari 22.11. Tampereella

Opetushallitus, Kielikoulutuspolitiikan verkosto ja Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK järjestävät pe 22.11.2019 klo 8.30–15.30 Tampereella Ammatillinen koulutus – mitä väliä kielellä? -seminaarin. Seminaarissa tarkastellaan kielitietoisuutta ammatillisessa koulutuksessa ja avataan kielitietoisuuden merkitystä laadukkaan opetuksen ja oppimisen näkökulmasta. Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille. Olit sitten ammatillisten tutkinnon osien, yhteisten tutkinnon osien tai ammatillisen opettajankoulutuksen opettaja, tutkija tai hallintohenkilökuntaa, olet lämpimästi tervetullut seminaariin!

Katso lisää https://www.kieliverkosto.fi/fi/toiminta/kieliverkostossa-tapahtuu/save-the-date-ammatillinen-koulutus-mita-valia-kielella-oph-n-kieliverkoston-ja-tamk-ammatillisen-opettajankoulutuksen-seminaari-pe-22-11-2019-tampere

 

Kuukauden nosto

Valmentamo

Valmentamo on oppipaja, joka toimi matalan kynnyksen periaatteella, nonstoppina, monipalvelumallilla. Valmentamo-ohjausmalli tuki pilotissaan OSAOn Kontinkankaan yksikön opiskelijoita keväällä 2019. Opiskelijat olivat sosiaali- ja terveysalan, lääkealan sekä hius- ja kauneudenhoitoalan pt:stä. Valmentamoon eri opintovaiheissa olevat opiskelijat ohjautuvat pääsääntöisesti opinto-ohjaajien kautta. Valmentamon tuki perustuu yksilölliseen tuen tarpeeseen. Jokaiselle opiskelijalle sovitaan omat yksilölliset käyntiajat. Valmentamoon oli mahdollista tulla myös ilman sovittua aikaa. Opiskelijoille tarjotaan ohjausta esim. rästiopintoihin ja verkko-opintoihin. Valmentamon ohjausprosessi etenee alkukartoituksesta, tavoitteiden asetteluun ja seurantaan sekä loppuarviointiin.

http://arjenarkki.fi/menetelmapankki/hyvat-kaytannot/1778

 

Tämä hyvä käytäntö on kerätty osana Zoomi - Sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi -hanketta (ESR).

 

- - - - - - - - -
Tiedotteita ja uutisvinkkejä Uutisarkkiin voi lähettää osoitteella: toimitus@arjenarkki.fi.
Seuraava Uutisarkki julkaistaan marraskuun toisella viikolla.

Go to top