Uutisarkki syyskuu 2019

Ammattiosaajan työkykypassi selkosuomeksi

Työkykypassin nettisivut on mukautettu selkokielelle. Selkokeskus on myöntänyt sivuille selkotunnuksen. Selkotunnus on merkki siitä, että julkaisu täyttää selkokielen kriteerit. Selkokieli on yleiskieltä helpompaa suomea. Selkokieli on suomen kielen muoto, jossa kieltä on mukautettu sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi. Se on suunnattu ihmisille, joilla on vaikeuksia lukea tai ymmärtää yleiskieltä. 

https://tyokykypassi.fi/selkosuomi/

 

Liikkeelle askelkampanja ammatillisen koulutuksen henkilöstölle alkanut

Ammatillisen koulutuksen henkilöstön Liikkeelle.net-kampanja kutsuu työporukoita askeltamaan 9.9.-20.10.2019 välisellä ajalla. Kokoa omalta koulutuksen järjestäjältä 4-10 osallistujan tiimi liikkumaan, yksin ja yhdessä. Jos porukassanne on väkeä, joka käynnistelee liikkumista, niin oikea valinta on Rentosarja. Jos liikettä kertyy ihan kohtalaisesti, mutta siihen pitäisi saada pienestä kisasta lisäkipinää, niin tiiminne valinta on Kuntosarja. Jos taas tiiminne muodostuu huiman aktiivisuuden ja kilpailuhengen omaavista jäsenistä, niin tiimillenne oikea valinta on Kilpasarja.

Nyt on aika koota vanha tiimi kasaan ja/tai houkutella uusia jäseniä joukolla mukaan. Tutustu Rento-, Kunto- ja Kilpasarjojen ohjeisiin osoitteessa liikkeelle.net ja valitse tiimiänne parhaiten liikkumaan motivoiva ryhmä! Ottakaa liikunta yhteiseksi voimavaraksi koko työporukkanne syksyyn.

 

Ammatillisen koulutuksen valtakunnalliset opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät 19.-20.11.2019 Tampereella

Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät kokoavat ammatillisen koulutuksen henkilöstöä laaja-alaisesti yhteen pohtimaan opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä aiheita. Päivien ohjelmaan kuuluvat muun muassa asiantuntijoiden alustukset, työpajat ja hyvinvointitori, jossa hyvinvointiverkoston järjestöt ja toimijat esittelevät uusimpia malleja, menetelmiä ja tuotteita. Lisäantia päiville tuovat kollegakohtaamiset, mielenkiintoiset käytäväkeskustelut ja perinteinen SAKUstars-gaalailta.Tänä vuonna päivät järjestetään Tampereella Hotelli Ilveksessä. Ohjelma julkaistaan pian. Merkitse päivät jo kalenteriin.

 

NEUROLOGI KITI MÜLLER: ”Liikunta pistää kaikkiin aivojen hermoverkkoihin vipinää ja liikettä”

Pienikin liike ja liikkeen ajatteleminenkin on hyväksi aivoille. Näin voisi tiivistää neurologi Kiti Müllerin sanoman. Nokia Bell Labsissa erikoistutkijana työskentelevä Müller on monitieteisyyden puolestapuhuja. Ihminen ja hänen aivonsa ovat niin monimutkaisia kokonaisuuksia, että niiden ymmärtämiseen tarvitaan eri tieteenalojen tutkijoiden yhteistyötä.

Lue lisää Liikunta & Tiede 4/19 https://www.lts.fi/media/liikunta-tiede-lehden-artikkelit/4_2019/lt_4-19_4-7_lowres.pdf

 

Liikkuva amis -sivusto uudistettu - vinkkejä liikkeen lisämiseksi oppilaitoksen arjessa

Liikkuva amis -sivusto kokoaa yhteen SAKU ry:n sekä muiden järjestöjen materiaaleja, jotka ovat vapaasti oppilaitosten hyödynnettävissä. Sivusto tarjoaa erilaisia toimintatapoja, ideoita ja yhteistyöverkoston oppilaitosten hyödynnettäväksi. Oli tekeminen oppilaitoksessa vasta aluillaan tai jo hyvässä vauhdissa, Liikkuva amis -sivusto antaa apua sekä uusia näkökulmia toiminnan kehittämiseen.

Tutustu sivustolla esimerkiksi näihin työkaluihin: Ideapankki tarjoaa ideoita liikkeen lisäämiseen eri aihepiirien mukaan. Liikettä voidaan lisätä esimerkiksi opetussuunnitelmatyön kautta, tapahtumien ja tempausten avulla, tai oppilaitosympäristöä muokkaamalla. Työkalupakki tarjoaa työkaluja toiminnan eteenpäin viemiseen sekä auttaa löytämään kehittämiskohteet. Kehittämispolku tarjoaa yhteistyöverkoston ja uusia ideoita toiminnan organisoimiseen.

Katso lisää https://liikkuvaamis.fi/

 

Kuukauden nosto

Mentorivalmennus maahanmuuttajien mentorointiin

Maahanmuuttajien mentoreita on tärkeä valmentaa tehtäväänsä. Valmennusmateriaaliin kuuluu mentorivalmennuksen käsikirja sekä valmennuspäivät 1 ja 2. Kaksipäiväinen mentorivalmennus antaa mentoreille perustiedot ja -taitoa monikulttuuriseen mentorointiin toisella asteella.Valmennukseen liittyy tehtävät (haasteita mentorointisuhteessa ja kotitehtävä). Sivustolta löytyvät kotitehtävään liittyvät tarinat sekä mentorointitoiminnan käsikirja, jossa on tietoa hankkeessa testatusta ja muokatusta mentorointimallista. Mentoriprosessin seurantaa tukemaan mentoreille on päiväkirjapohja. Prosessin lopuksi mentoreille kirjoitetaan todistus toiminnasta.

https://www.gradia.fi/hankkeet?RepoProject=25296

 

Tämä hyvä käytäntö on kerätty osana Zoomi - Sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi -hanketta (ESR).

 

- - - - - - - - -
Tiedotteita ja uutisvinkkejä Uutisarkkiin voi lähettää osoitteella: toimitus@arjenarkki.fi.
Seuraava Uutisarkki julkaistaan lokakuun toisella viikolla.

Go to top