Uutisarkki Tammikuu 2020

Liikkuva opiskelu -toimintaan kehittämisavustusta lukuvuodelle 2020-2021

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää kehittämisavustusta Liikkuva opiskelu -toiminnan tueksi toiselle asteelle ja korkeakouluille lukuvuodelle 2020–2021. Korkeakoulut voivat hakea avustusta OKM:n liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisista avustuksista. Lukio- ja ammatilliseen koulutukseen tarkoitettu avustushaku aukeaa alkuvuodesta 2020.

Hyvinvoinnin vuosikello 9-12/2020

Hyvinvoinnin vuosikellosta löytyy nyt myös ensi syksyn (7-12/2020) versio. Vuosikelloon on koottu valtakunnallisia tapahtumia ja teemapäiviä sekä erilaisia ideoita, joita koulutuksen järjestäjä voi sisällyttää osaksi omaa vuosikelloa. Vuosikellopohjan tarkoituksena on toimia tukena hyvinvoinnin suunnittelutyössä.

Ammattiosaajan työkykypassin mobiilisovelluksesta saatavilla nyt uudet kieliversiot

Ammattiosaajan työkykypassin mobiilisovellus toimii työkaluna opiskelijalle työkykytaitojen harjoitteluun ja vahvistamiseen. Opiskelija voi nyt valita, millä kielellä sovellusta käyttää: suomeksi, ruotsiksi vai englanniksi. Ominaisuuksien toimimiseksi sovellusta ei tarvitse päivittää. Työkykypassi-sovellus löytyy sekä Google Play -kaupasta että App Storesta. Lue lisää mobiilisovelluksesta Työkykypassin verkkosivuilta: www.tyokykypassi.fi

Duunipolkuja - tavoitteista totta

Duunipolku-hankkeen Duunipolkuja - tavoitteista totta -julkaisusta löytyy hyviä käytäntöjä nuorten työllistymisen tueksi. Hankkeen tavoitteena oli yhdistää työllisyys- ja koulutuspalveluiden osaamista ja prosesseja uudella tavalla. Palveluja kehitettiin yhdessä asiakkaiden kanssa. Asiakkaita olivat työnantajat, työmarkkinoille suuntaavat nuoret ja pidempään työttömänä olleet työnhakijat.

Vaikutu! Valtakunnallinen levittämisseminaari

Zoomi - Sujuvia siirtymiä edistämissä -hankkeen tilaisuudessa 21.4.2020 (Helsinki, Hotel Kämp) kehitetään vaikuttavuuteen sekä toiminnan mallintamiseen ja juurruttamiseen liittyvää osaamista. Lisäksi levitetään hankkeissa tuotettuja malleja. Puhujina tilaisuudessa muun muassa Riina Nousiainen (STTK) ja Vesa Sarmia (Diakonissalaitos). Tilaisuuden kohderyhmänä on Zoomin koordinoimien ESR-hankkeiden projektipäälliköt ja projektihenkilöstö, hankkeiden tuloksista vastaavat tahot (koulutuksenjärjestäjät, esimiehet) sekä Sujuvat siirtymät -verkoston toimijat. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Vamos 2. aste – opintoihin kiinnittyminen, läpäisy ja pudokkuuden ehkäisy -hankkeen kanssa.

Amisbarometri 2019

SAKKI ry:n, OTUS ry:n, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama Amisbarometri 2019 on julkaistu. Amisbarometrin aineisto kerättiin keväällä 2019 ja tulokset ovat tarkasteltavissa osoitteessa www.amisbarometri.fi. Vuoden 2019 tulokset osoittavat esimerkiksi, että 29 prosenttia ammattiin opiskelevista kaipaa lisää opettajan pitämää oman alan lähiopetusta. SAKKI ry:n tiedotteen mukaan lähiopetuksen lisäämistä kannattavista 44 prosenttia kasvattaisi myös työpaikalla oppimisen määrää ja kymmenen prosenttia vähentäisi sitä. Lisäksi esimerkiksi 19 prosenttia on kokenut kiusaamista opiskelijoiden taholta ammatillisten opintojensa aikana.

Julkaisu urapolkujen sukupuolittuneisuudesta

Nuorisotutkimusverkoston sekä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen toteuttamassa Purkutalkoot-tutkimushankkeen loppuraportissa on tarkasteltu toisen asteen koulutusvalintoja ja niiden taustatekijöitä erityisen sukupuolen mukaisen segregaation näkökulmasta. Sukupuolen vaikutukset koulutusvalintaan ilmenevät erityisesti nuorten siirtymissä peruskoulusta toisen asteen ammatilliseen koulutukseen.

Kuukauden nosto

Amisappi on kehitetty digitaaliseksi työvälineeksi ennen kaikkea toisen asteen ammatillisille opiskelijalle. Hän pystyy apin avulla helposti kartoittamaan omaan alaansa ja tutkintoonsa / suoritettavaan tutkinnon osaan sopivat koulutussopimus- ja oppisopimustyöpaikat omalta alueeltaan. Hän voi myös tutkia, minkälaisia työtehtäviä omalla alalla on tarjolla ja missä alueen yrityksissä kyseisisä työtehtäviä voi tehdä. Paitsi ammattiin opiskelevalle appi sopii myös omaa alaansa etsivälle tai esim. yläkoulun oppilaille heidän pohtiessaan alavalintaansa.

Tämä hyvä käytäntö on kerätty osana ZOOMI - sujuvia siirtymiä edistämässä -hanketta (ESR).

- - - - - - - - -
Tiedotteita ja uutisvinkkejä Uutisarkkiin voi lähettää osoitteella: toimitus@arjenarkki.fi.
Seuraava Uutisarkki julkaistaan helmikuun toisella viikolla.
- - - - - - - - -

Go to top