Uutisarkki Toukokuu 2019

Vastaa Askeleet ammattilaiseksi -mallin käyttäjäkyselyyn

Askeleet ammattilaiseksi -materiaalit tukevat työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjausta. Materiaalit on laadittu SAKU ry:n ja Työterveyslaitoksen yhteistyönä osana Työkykypassi 3.0 -hanketta, jonka on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö. Materiaalia on käytetty myös osana S-ryhmän Nuori Mieli Työssä -ohjelmaa. Keräämme kyselyn avulla kokemuksia materiaalin käytöstä. Kysely on suunnattu materiaaliin tutustuneille ja sitä käyttäneille työpaikkaohjaajille ja opettajille. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia. Kaikki vastaukset ovat tärkeitä!

Pääset vastaamaan kyselyyn linkistä:

https://www.webropolsurveys.com/S/284942F9B0A33DA7.par

Jos et ole vielä tutustunut materiaaliin, saat lisätietoa mallista ja materiaaleista:

http://arjenarkki.fi/menetelmapankki/hyvat-kaytannot/1696

 

Uusi julkaisu nuorten kanssa toimiville

Kohtaaminen keskiössä: Lapsi- ja nuorisolähtöisyys opiskeluhuollon palveluissa

Lapsille ja nuorille suunnatuissa palveluissa tuen tarpeen esiin tuleminen ja avun vastaanottaminen edellyttävät onnistunutta kohtaamista ja luottamuksen syntymistä työntekijään. Kouluissa ja oppilaitoksissa voidaan päästä kiinni hyvinvoinnin riskeihin jo silloin, kun ne ovat vielä pieniä ja vaikutusmahdollisuuksia on paljon. Jotta opiskeluhuolto toteutuisi tarkoitetulla tavalla, on tärkeää, että lapset ja nuoret luottavat palveluihin ja avunsaantiin. Oppaassa tuodaan esiin käytännön keinoja vahvistaa lapsi ja nuorilähtöisyyttä opiskeluhuollon palveluissa. Lisäksi esitellään luottamuksen rakentumista ja lapsuudessa muodostuvia kiintymysmalleja, joiden tunteminen auttaa ammattilaisia kohtaamistilanteissa. Opas on tarkoitettu kaikille lasten ja nuorten kanssa erilaisissa palveluissa, kouluissa ja oppilaitoksissa työskenteleville.

 

Kuukauden nosto

Taitaja-toiminnan (konepajatekniikka) hyödyntäminen AO-AMK sujuvissa siirtymissä

 

Tämä hyvä käytäntö on kerätty osana Zoomi - Sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi -hanketta (ESR).

- - - - - - - - -
Tiedotteita ja uutisvinkkejä Uutisarkkiin voi lähettää osoitteella: toimitus@arjenarkki.fi.
Seuraava Uutisarkki julkaistaan kesäkuun toisella viikolla.
- - - - - - - - -

Go to top