Uutisarkki Elokuu 2020

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Toimiva asuntola nuorille -selvitys

SAKU ry:n Toimiva asuntola nuorille! -selvitys kartoitti kunnallisten nuorisotoimien ja ammatillisten oppilaitosten asuntoloiden yhteistyötä. Selvitystä varten tiedusteltiin kokemuksia yhteistyöstä kunnallisilta nuorisotoiminta, ammatillisten oppilaitosten asuntolatoiminnasta vastaavalta johdolta, asuntolaohjaajilta ja asuntoloissa asuvilta nuorilta. Selvitysraportissa avataan monipuolisesti ja kattavasti näitä kokemuksia sekä esitellään suositukset yhteistyön toteuttamiselle.

Yhteistyön hyödyllisyyttä perusteltiin kunnallisten nuorisotoimien, oppilaitosten johdon ja asuntolaohjaajien vastauksissa tiedonvaihdolla, yhteisellä kohderyhmällä ja tavoitteilla sekä nuorten osallisuuden ja kohtaamisen edistämisellä. Yhteistyön toteuttamista estävät pääosin kuitenkin molempien toimijoiden niukat resurssit. Yhteistyöllä voisi kuitenkin olla mahdollisuutta saada niukoista resursseista eniten irti ja edistää toimivaa moniammatillista yhteistyötä nuorten osallisuuden ja hyvinvoinnin hyväksi. Lisäksi ammatillisten oppilaitosten asuntolaohjaajat voisivat saada kunnallisista nuorisotoimista tärkeää vertaistukea työhönsä.

Selvitys toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella.

Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät 26.10.2020-27.10.2020

Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät toteutetaan 26.10.2020-27.10.2020. Kehittämispäivät toteutuvat suunnitelman mukaisesti, huomioiden koronavirustilanne ja sen hetkiset viranomaissuositukset. Ensimmäiseen seminaaripäivään on mahdollista osallistua myös verkossa. Kehittämispäivien ohjelma ilmoittautumisohjeineen julkaistaan viikolla 35. 

ALL-YOUTH-tutkimushankkeen Tulevaisuus nyt? -webinaari

”Tulevaisuus nyt?” ALL-YOUTH-tutkimushankkeen ensimmäisen kolmivuotiskauden keskeisiä tuloksia esittelevä webinaari järjestetään perjantaina 25.9. klo 10:00–12:30. Sarjassa julkaistaan syksyn mittaan näkymiä ALL-YOUTH-tutkimushankkeen tutkailevan ja kokeilevan tutkimusyhteistyön tuotoksiin. Virtuaalisen tapahtumasarjan tavoitteena on tehdä näkyväksi laajalle yleisölle hankkeen tieteellistä ja taiteellista yhteistyötä eri kumppaneiden ja nuorten ryhmien kanssa. Tulevaisuus nyt? -tapahtumien keskiössä on kysymys siitä, mitä kestävä tulevaisuus merkitsee nuorille. 

Webinaari on osallistujille maksuton. Webinaarissa ALL-YOUTHin tutkijat esittelevät keskeisiä tutkimustuloksiaan neljästä teemasta: a) Yhdenvertaisuus ja kuuluminen, b) Nuoret ja ilmastonmuutos, c) Nuorten vaikutusmahdollisuudet ja uudet käytännöt, d) Nuorten unelmat ja käsitykset kestävästä tulevaisuudesta. Webinaarin juontaa toimittaja, Tampereen yliopiston journalistiikan vieraileva työelämäprofessori Reetta Räty.

Kohti omaa polkua -seminaari

SOPU – Sujuvat omat polut sekä Avoimet ammatilliset opinnot -hankkeiden (ESR) seminaari "Kohti omaa polkua" järjestetään 7.10.2020 verkkotilaisuutena.Tilaisuuden avaa opetus- ja kulttuuriministeri Li Andersson. Lisäksi päivän aikana kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja mm. Erja Sandbergin puheenvuoro positiivisesta pedagogiikasta, Opintopolku.fi -palvelun uudistuksesta, uraohjauksesta sekä osaamisen tulevaisuudesta.

Vapaaehtois- ja harrastustoiminnan projektit osaksi opintoja -verkkopaneeli

Meidän projekti! -hanke toteuttaa paneelikeskustelun torstaina 17.9.2020 klo 14.00 – 15.30. Vapaaehtoistyön, harrastustoiminnan sekä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen teemat ovat olleet Meidän projekti! -hankkeen kehittämistyössä keskeisiä ja syksyllä niitä käsitellään sekä verkkopaneelissa että webinaarisarjassa yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Paneelikeskustelussa pureudutaan asiantuntijoiden johdolla vapaaehtoistyön, harrastustoiminnan (erityisesti liikunnan) sekä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen teemoihin osana ammatillista opetusta.

Tilaisuus kaikille avoin ja mukaan voi tulla klikkaamalla paneelin alkamisajankohtana liittymislinkkiä.  Liittymislinkki löytyy verkkosivuilta meidanprojekti.fi.

Ilmoittaudu mukaan

Vaikutu! Valtakunnallinen levittämisseminaari

Zoomi - sujuvia siirtymiä edistämässä (ESR) -koordinaatiohankkeen levittämisseminaari on muutettu toteutettavaksi verkossa 24.9.2020 klo 09.30–16.00. Tilaisuudessa kehitetään hankkeiden tulosten vaikuttavuuteen sekä toiminnan mallintamiseen ja juurruttamiseen liittyvää osaamista. Lisäksi levitetään hankkeissa tuotettuja malleja. Puhujina tilaisuudessa ovat Eero Ropo (Tampereen yliopisto) Riina Nousiainen (STTK) ja Vesa Sarmia (Diakonissalaitos). Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Vamos 2. aste – opintoihin kiinnittyminen, läpäisy ja pudokkuuden ehkäisy -hankkeen kanssa.

Ilmoittautuminen 17.9.2020 mennessä tästä linkistä. Seminaariin ilmoittautuneille lähetetään Teams-linkki ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen (17.9. jälkeen). 

Zoomi-hankkeen alueelliset koulutukset

Zoomi järjestää syksyllä 2019, keväällä 2020, syksyllä 2020 ja keväällä 2021 alueelliset koulutukset eri teemoilla. Jokaisessa teemassa järjestetään neljä koulutusta eri puolilla Suomea. Alueelliset koulutukset on tarkoitettu Sujuvat siirtymät -verkoston toimijoille, Zoomin koordinoimille ESR-hankkeille sekä valtionavustushanketoimijoille. Koulutukset ovat saman sisältöisiä, mutta alustajat ja mallien sekä niitä tukevien käytäntöjen esittelijät ovat osin alueellisia. Syksyllä 2020 koulutusten teemana on "Ohjaus sujuvien siirtymien tukena". Kaksi ensimmäistä koulutuspäivää järjestetään valtakunnallisina verkkokoulutuksina 2.9. ja 5.10. Alueelliset koulutuspäivät järjestetään Helsingissä 11.11. ja Tampereella 2.12.

Kuukauden nosto

Jatko-opintopolkujen kuvien tavoitteena on helpottaa oman alan jatko-opintomahdollisuuksien tunnistamista. Kuviin on koottu 35 eri ammatillisen perustutkinnon luontevimmat jatko-opintopolut (vaikka ammattiin valmistunut voikin hakeutua mille tahansa alalle). Kuvat toimivat ohjaustyökaluna toisen asteen opetus- ja ohjaushenkilöstön käytössä ja auttavat koulutukseen hakeutuvia ja heidän huoltajiaan hahmottamaan ammatillisen koulutuksen kautta aukeavat jatkokoulutus- ja uramahdollisuudet. 

Tämä hyvä käytäntö on kerätty osana ZOOMI - sujuvia siirtymiä edistämässä -hanketta (ESR).

- - - - - - - - -
Tiedotteita ja uutisvinkkejä Uutisarkkiin voi lähettää osoitteella: toimitus@arjenarkki.fi.
Seuraava Uutisarkki julkaistaan syyskuun toisella viikolla.
- - - - - - - - -

Go to top