Uutisarkki Huhtikuu 2020

Tähän huhtikuun Uutisarkkiin on koottu vinkkejä etäopiskeluun Ammatillisen koulutuksen hyvinvointiverkostolta.

SAKU ry

SAKU ry on ammatillisen koulutuksen oma liikunta- ja kulttuurijärjestö sekä hyvinvoinnin edistämisen yhteistyöorganisaatio. SAKU ry:n kevään toimintaan on tulossa useita virikkeitä etäoppimisen ja -työn tueksi.

Heti käyttövalmiina työkaluna on ammattiosaajan työkykypassi. Ammattiosaajan työkykypassin valmiita tehtäviä voi tehdä nettisivuilla tai mobiilisovelluksen avulla kaikilla mobiililaitteilla.Työkykypassin käyttäjäksi voi lähteä mukaan myös etäopetuksessa. Verkossa on tarjolla täytettäviä tehtäväkortteja, joiden käyttäminen ei vaadi työkykypassin käyttöönottoa, vaan niitä voi esimerkiksi etäopetuksessa hyödyntää kuka tahansa.

Opettaja/ohjaaja voi ohjata opiskelijaa valitsemaan hänelle sopivia tehtäviä neljästä kokonaisuudesta: 1) Ammatin työkykyvalmiudet, 2) Liikunta, 3) Terveysosaaminen ja 4) Harrastuneisuus ja yhteistyötaidot. Tehtäväkortteja voi tehdä myös mobiilissa. Opettaja voi luoda tehtäviä toteuttavia opiskelijaryhmiä, seurata opiskelijoiden mobiilissa tekemiä suorituksia ja antaa niistä palautetta.

Lisäksi SAKU ry:lla on käynnistynyt uusi kampanja Liikevirtaa ammatillisen koulutuksen opiskelijoille. Kampanjan tavoitteena on lisätä liikkumisen valintoja, kasvattaa jokaisen omaa vihreää kädenjälkeä ja edistää samalla sekä omaa että yhteisön hyvinvointia. Liikevirtaa-kampanja on käynnissä huhtikuun ajan. Ilmoita oppilaitoksesi mukaan, niin saat käyttöösi maksuttomat kampanjamateriaalit. Kampanjan materiaaleja on päivitetty tukemaan opiskelijoiden omaehtoista liikkumista ja etäopiskelua.

EHYT ry

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi. Alkoholiin, tupakkaan ja huumeisiin liittyvän ehkäisevän työn ohella EHYT ry ehkäisee pelaamisesta syntyviä haittoja. Ohessa EHYT ry:n materiaaleja toiselle asteelle etäopetuksen tueksi:

  • Keskustelua alkoholista 1 oppituntimateriaali: Ehyt ry on tuottanut uudet opetusmateriaalit joita voi hyödyntää nuorten kanssa päihdekeskusteluissa tai osana opetusta. Materiaalia voi hyödyntää sekä lähi- että etäopetuksessa. Materiaaliin kuuluu PowerPoint -esitykset sekä opettajan opas. 
  • Ehkäisevän päihdetyön arviointitehtävä: Etätehtäväksi soveltuvan BuenoTalk-arvioinnin tarkoitus on tutustuttaa nuoret nykyaikaiseen päihdekasvatukseen. Kysely sopii niin mediakasvatuksen kuin terveystiedon tunnin tehtäväksi.
  • Pienet illanistujaiset lyhytelokuva tehtävineen: Pienet illanistujaiset on EHYT ry:n ja Metropolia Ammattikorkeakoulun  tuottama lyhytelokuva, joka on suunniteltu päihdeaiheisen keskustelun virittämiseen 15-20-vuotiaiden nuorten kanssa. Elokuvan pituus on 20 minuuttia.
  • Päihdeilmiö-video ja ohjeet: EHYT ry:n ja Tussitaikureiden tuottama Päihdeilmiö-video pyrkii nimensä mukaisesti perkaamaan koko päihteisiin liittyvää ilmiötä. Suurennuslasin alle joutuvat niin päihteiden aiheuttamat haitat, sääntely kuin päihteiden sosiaalinen puoli.

Lisäksi täältä löytyy tietoiskuvideoita nikotiinituotteista:

Lisäksi EHYT ry:ltä löytyy materiaalia toisen asteen ammattilaisille:

Erätauko-säätiö

Erätauko-säätiön tarkoituksena on yhdessä muiden dialogista kiinnostuneiden tahojen kanssa muuttaa keskustelukulttuuri Suomessa rakentavammaksi, vähentää yhteiskunnan jakautumista ja lisätä ihmisten osallisuutta yhteiskuntaan.

Haluaisitko järjestää Erätauko-keskustelun ja jakaa kokemuksia ryhmäsi kanssa uudella tavalla? Erätauko-keskustelun voi käydä myös etänä. Erätauko toimii hyvin, jos haluatte jakaa kuulumisia tai ymmärtää jotain aihetta paremmin. Tästä uutiskirjeestä löydät Erätauko-keskustelun kaavan, sekä kaksi ohjeistusta keskustelun järjestäjälle. Erätauko-kokemuksia voit seurata somesta #Erätauko.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto

MLL kehittää koulujen ja oppilaitosten osallisuustoimintaa kuten kummi-, tukioppilas- ja tutortoimintaa sekä kouluttaa tukioppilasohjaajia. Lisäksi MLL tarjoaa koulutuspalveluita. MLL tuottaa koulujen ja oppilaitosten käyttöön aineistoja muun muassa mediakasvatuksesta ja kiusaamisen ehkäisemisestä.

Nuortennetistä löydät tietoa, tukea ja tekemistä. Aihealueina esimerkiksi Mieli ja keho, koulu ja työ, netti ja media sekä Ihmissuhteet. Tietoteksteistä voit lukea aikuisten kirjoittamista teemoista ja testata osaamisesi esimerkiksi testeillä. Nuortennetistä löydät myös keskustelupalstan, ryhmächatin, lasten ja nuorten puhelimen, kirjepalvelun ja yksilöchatin. 

Nuortennettiin voi kuka tahansa nuori tehdä myös omia sisältöjä. Julkaisemme nuorten tekemiä testejä ja galluppeja, valokuvia, tarinoita, blogeja, värityskuvia, videoita, harrastusesittelyjä ja paljon muuta! Mahdollisuuksia löytyy moneen makuun. Voit myös itse ryhtyä vapaaehtoiseksi Nuortennettin toimittajaksi ja tulla tekemään esimerkiksi sisältöä Nuortennetin somekanaviin sekä vaikuttamaan Nuortennetin toimintaan. Kaikki tämä tapahtuu verkossa ja on mahdollista kenelle tahansa 13-25 -vuotiaalle. 

MIELI Suomen Mielenterveys ry

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n perustehtävä on mielenterveyden edistäminen ja ongelmien ehkäisy. MIELI ry puolustaa kaikkien yhtäläistä oikeutta hyvään mielenterveyteen.

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n verkkosivuilta löytyy koottuna erilaisia harjoitteita ja työvälineitä liittyen tämän hetken tilanteeseen ja mielenterveyden edistämiseen, joita voi soveltaa osana etäopetusta. Esimerkiksi ”Nuorten kanssa” kohdasta löytyy mm. julisteita mielenterveyttä tukevista asioista (käsitellään tunnetaitoja, arjen valintoja, selviytymistaitoja, turvaverkkoa etc), joissa erilaisia harjoitteita. Hyvän mielen tehtävistä löytyy monenlaisia harjoitteita, joilla voi edistää omaa hyvinvointia ja mielenterveyttä – ja hyvän mielen treenivihko on nuorille suunnattu materiaali, joka löytyy myös kokonaisuudessaan PDF:nä.

MIELI ry on myös laatinut ammatilliseen oppilaitokseen oman oppaan, josta löytyy hurja määrä erilaisia harjoitteita mielenterveystaitojen tukemiseen.

Lisäksi täältä löytyy kolme videoklippiä mielenterveyteen ja sen edistämiseen liittyen (mitä mielenterveys on, mielenterveyttä voi vahvistaa sekä tukea elämän kriisitilanteissa).

Nuorten akatemia

Nuorten Akatemian sektorirajat ylittävä yhteistyö törmäyttää nuoria, nuorten parissa toimivia aikuisia ja nuorten näkemyksistä kiinnostuneita organisaatioita. Jäseniä ovat Suomen suurimmat nuoriso- ja liikuntajärjestöt.

Nuorten Akatemian opetuskäyttöön suunniteltujen mobiilipeliemme tuoteperhe sisältää laajan valikoiman eri oppiaineisiin ja eri ikäryhmille soveltuvia pelejä. Vaikka pelit ovat toimineet myös etäopetuksessa sellaisenaan, järjestö on muokannut niistä etäopetukseen entistä paremmin sopivia versioita. Kaikki mobiilipelit toimivat Seppo-alustalla. Kaikkiin pelisisältöihin pääset tutustumaan täältä. Pelien tilaaminen onnistuu tämän lomakkeen kautta. Lomakkeelle päivitetään tieto siitä, kun pelien etäversiot on tilattavissa. Kaikki Nuorten Akatemian mobiilipelit ovat oppilaitoksille täysin maksuttomia, eli oppilaitoksella ei tarvitse olla Seppo-lisenssiä valmiiksi. Sama koulu tai opettaja voi tilata meiltä myös useamman pelin.

Nyyti ry

Nyyti ry on opiskelijoiden mielenterveyttä ja opiskelukykyä edistävä valtakunnallinen ja yleishyödyllinen yhdistys.

  • Opi elämäntaitoa: Elämäntaitokurssi on tarkoitettu sinulle, joka pohdit hyvinvointiin ja jaksamiseen liittyviä kysymyksiä.  Kurssi tehdään itsenäisesti ja sen avulla voit löytää keinoja ylläpitää ja lisätä omaa hyvinvointiasi, itsestäsi välittämistä ja itsetuntemusta. Lue lisää.

Rikosuhripäivystys RIKU

RIKUn perustehtävänä on parantaa rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja rikosasian todistajan asemaa vaikuttamalla ja tuottamalla tukipalveluita. Seuraavia RIKUn aineistoja voi hyödyntää myös etäopiskelussa:

Seta ry

Seta on johtava sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden asiantuntija. Setan tavoitteena on tavoitteena on yhteiskunnallinen tasavertaisuus riippumatta ihmisen seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta.

Seta on koostanut opiskelijoiden käyttöön lyhyitä (1,5 – 4 min.) videoita, joissa sateenkaarinuoret kertovat kokemuksiaan ja ajatuksiaan eri teemoihin liittyen. Teemoja on yhteensä 12, ja ne käsittelevät esimerkiksi ystävyyttä, koulumaailmaa, representaatioita ja sosiaalista mediaa. Jokaisen teeman yhteyteen olemme tehneet pohdintakysymyksiä nuorille. Alun kysymykset sopivat paremmin nuoremmille, lopussa kysymykset voivat vaatia syvempää pohdiskelua. Moneen kysymykseen ei ole oikeaa tai väärää vastausta, vaan tavoitteemme on herättää ajatuksia. Niihin kysymyksiin, joihin on olemassa yksiselitteiset vastaukset, löytyy lisätietoa esimerkiksi Setan tai Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen verkkosivuilta.

Syöpäjärjestöt

Syöpäjärjestöillä tarkoitetaan Suomen Syöpäyhdistyksen ja Syöpäsäätiön muodostamaa kokonaisuutta. Terveyden edistäminen ja syövän ehkäisy ovat Syöpäjärjestöjen päätavoitteita. Järjestö pyrkii työllään vähentämään kansalaisten riskiä sairastua syöpään ja syövän aiheuttamia haittoja. Syöpäjärjestöjen terveyden edistämisen yksi pääkohderyhmistä on nuoret. 

  • Nikedu.fi: Nikedu.fi-sivusto tarjoaa opetuksen tueksi valmiita tehtäviä sekä muuta materiaalia tupakka- ja nikotiinituotteista. Valmiita tehtäviä pystyy hyödyntämään sellaisenaan ja osin hieman soveltaen myös etäopetuksessa.
  • Röökikroppa: Röökikroppa-sivusto havainnollistaa nuorille, millaisia haittoja tupakka ja nuuska aiheuttavat elimistölle ja mitä elimistössä tapahtuu, kun lopettaa tupakoinnin tai nuuskan käytön. Sivustolta löytyy myös aiheeseen liittyvä testi. 
  • Fressis.fi: Fressis.fi on nuorille suunnattu sivusto, joka tarjoaa monipuolisesti tietoa ja vinkkejä terveelliseen ja hyvinvoivaan arkeen. Opiskelijan voi ohjata sivustolle esimerkiksi lukemaan tietoartikkeleita, katsomaan videoita tai tekemään erilaisia testejä.

Yeesi ry

Yeesi on vuonna 2011 perustettu, Suomen ensimmäinen valtakunnallinen nuorten mielenterveysseura. Yeesi tekee voimavaralähtöistä mielenterveystyötä ja haluaa edistää nuorten hyvinvointia positiivisella otteella.

Yeesaamo-kurssin materiaaleista löytyy tehtäviä, joista osa on itsenäisesti suorittavia ja osa sellaisia, jotka voi toteuttaa vain yhdessä fyysisessä tilassa. Kurssimateriaaleista löytyy tehtäviä, joiden avulla opiskelijat voivat pohtia mielenterveyden edistämisen teemoja. Etäopiskelussa käytettävää materiaalia ei tarvitse lähettää Yeesiin tarkistettavaksi.

- - - - - - - - -
Tiedotteita ja uutisvinkkejä Uutisarkkiin voi lähettää osoitteella: toimitus@arjenarkki.fi.
Seuraava Uutisarkki julkaistaan toukokuun toisella viikolla.
- - - - - - - - -

Go to top