Uutisarkki Kesäkuu 2020

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Oikeus osata -kehittämisohjelma

Vuosina 2020-2022 toteutettavan Oikeus osata -kehittämisohjelman tavoitteena on varmistaa ammatillisen koulutuksen laatu ja tukea sen jatkuvaa parantamista ammatillisen koulutuksen laatustrategian vaikuttavuustavoitteiden ja linjausten mukaisesti. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallituksen toteuttavat kehittämisohjelman yhteistyössä vuosina 2020–2022. Kehittämisohjelma sisältää neljä toimenpidekokonaisuutta:

  1. oppimisen edellytysten ja oppimistulosten parantaminen
  2. hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen
  3. toimintakulttuurin uudistamisen ja sen johtamisen tuki
  4. kyky vastata toimintaympäristön muutoksiin

Kolmen vuoden aikana ammatillista koulutusta kehitetään yhteensä yli 270 miljoonalla eurolla. Lisäksi strategiarahoitusta suunnataan tukemaan kehittämisohjelman tavoitteita.

Kohti jatko-opintoja ja työelämää -julkaisu

Zoomi - Sujuvia siirtymiä edistämässä -koordinaatiohankkeen (ESR) toteuttamassa ja Opetushallituksen julkaisemassa Kohti jatko-opintoja ja työelämää – Siirtymät ammatillisen koulutuksen jälkeen -selvityksessä tarkastellaan ammatillisen perustutkinnon suorittaneille tarjottavan jatko-ohjauksen/jälkiohjauksen nykytilaa ja tulevaisuutta. Selvityksessä esitellään koulutuksen järjestäjien kehittämiä malleja ja hyviä käytänteitä kaikkien koulutuksen järjestäjien kehittämistyön tueksi sekä tuodaan esille jälkiohjauksen kehittämistarpeita. Selvityksen loppuun on koottu aineiston pohjalta nousevia kehittämisehdotuksia.

Työelämätoimikuntien tilannekuvat näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laadusta

Opetushallituksen asettamien työelämätoimikuntien  valmistelemissa ammatillisen koulutuksen toimialakohtaisissa tilannekuvissa työelämätoimikunnat kiinnittivät erityisesti huomiota siihen, miten työelämäyhteistyö toteutuu. Valtaosa työelämätoimikunnista näkee, että oppilaitosten ja työelämän yhteistyötä tulee tiivistää näyttöjen toteuttamisen sekä työpaikkaohjaajien ja arvioijien perehdytyksen osalta.

Tilannekuvissa kuvataan oppilaitosten hyviä käytäntöjä, kuten erilaisia toimintatapoja, joilla hyödynnetään digitaalisuutta ja tuetaan opiskelijoita. Koulutuksen järjestäjille tilannekuvat antavat vinkkejä kehittämiskohteista. Työelämätoimikuntien tilannekuvat ja kooste löytyvät toimikunnittain Opetushallituksen verkkosivuilta. Opetushallitus ja opetus- ja kulttuuriministeriö hyödyntävät tilannekuvia ammatillisen koulutuksen ja tutkintojen perusteiden kehittämistyössä.

Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät 2020

Vuoden 2020 Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät järjestetään 26.-27.10.2020 Tampereella. Päivien teemana on tällä kertaa "Opiskeluhuolto ja opiskelijoiden hyvinvointi kriisi- ja poikkeustilanteissa". Varaa nyt jo aika kalenteriin.

Ohjelma ja ilmoittautuminen avataan lähiaikoina. Seuraa Arjen arkin tapahtumakalenteria.

Zoomi-hankkeen väliraportti

Zoomi - Sujuvia siirtymiä edistämässä -hankkeen väliraporttiin on koottu malleja ja hyviä käytäntöjä, joilla on mahdollista tukea koulutukseen, koulutuksen aikana sekä työelämään tai jatko-opintoihin. Raporttiin kootut mallit ja käytännöt ovat syntyneet rakennerahastokauden Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Osuvaa osaamista -toimenpidekokonaisuuden sujuvat siirtymät –osion valtakunnallisissa hankkeissa sekä Zoomi-hankkeen koordinoimassa sujuvat siirtymät -verkoston alueellisissa hankkeissa. Väliraportin mallit on mallinnettu Arjen arkin menetelmäpankkiin kesäkuun 2020 puoleen väliin mennessä.

Raportin tarkoituksena on kuvata, millaisiin sisältöihin ja teemoihin hyviä käytäntöjä ja malleja koordinoitavissa hankkeissa on syntynyt ja vahvistaa siten verkostoitumista sekä lisätä hankkeiden välistä yhteistyötä. Tarkoitus on havainnollistaa ja koota yhteen selkeästi tapoja, joilla voidaan edistää sujuvia siirtymiä koulutuksessa ja työelämään. Zoomin työstämä raportti on elävä asiakirja, joten sisältöä päivitetään koordinaatiohankkeen aikana Arjen arkki -sivuston menetelmäpankkiin dokumentoitujen hanketulosten pohjalta.

Vaikutu! Valtakunnallinen levittämisseminaari

Zoomi - sujuvia siirtymiä edistämässä (ESR) -koordinaatiohankkeen levittämisseminaari järjestetään Helsingissä, hotel Kämpissä 21.4.2020 klo 09.30–16.00. Tilaisuudessa kehitetään hankkeiden tulosten vaikuttavuuteen sekä toiminnan mallintamiseen ja juurruttamiseen liittyvää osaamista. Lisäksi levitetään hankkeissa tuotettuja malleja. Puhujina tilaisuudessa ovat Eero Ropo (Tampereen yliopisto) Riina Nousiainen (STTK) ja Vesa Sarmia (Diakonissalaitos). Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Vamos 2. aste – opintoihin kiinnittyminen, läpäisy ja pudokkuuden ehkäisy -hankkeen kanssa.

Ilmoittautuminen 7.9.2020 mennessä tästä linkistä

Zoomi-hankkeen uutiskirje

Zoomi – sujuvia siirtymiä edistämässä -hankkeen koordinoima Sujuvat siirtymät -ESR-osion hankkeiden yhteinen uutiskirje, joka kokoaa yhteen ajankohtaisimmat ja tärkeimmät asiat Sujuvat siirtymät -verkoston toiminnasta. Kirje on tarkoitettu kaikille verkoston toiminnasta kiinnostuneille. Uutiskirje ilmestyy joka toinen kuukausi.

Kuukauden nosto

Ammatillisessa koulutuksessa oppilaitoksen ja työpaikan välinen yhteistyö on avain onnistuneeseen oppimiseen. Työpaikalla ja oppilaitoksessa tapahtuva oppiminen täydentävät toisiaan. Uudista yhteistyötä! -työkirja tarjoaa käytännön toimintatapoja työpaikan ja ammatillisen oppilaitoksen yhteistyön kehittämiseen.

Tämä hyvä käytäntö on kerätty osana ZOOMI - sujuvia siirtymiä edistämässä -hanketta (ESR).

- - - - - - - - -
Tiedotteita ja uutisvinkkejä Uutisarkkiin voi lähettää osoitteella: toimitus@arjenarkki.fi.
Seuraava Uutisarkki julkaistaan elokuun toisella viikolla.
- - - - - - - - -

Go to top