Uutisarkki Lokakuu 2020

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa 11.1.2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Tutkittu ja tulkittu Ohjaamo – Nuorten ohjaus ja palvelut integraatiopyörteessä -julkaisu

Nuorisotutkimusseuran julkaisemassa kirjassa pureudutaan tutkimusartikkelien ja puheenvuorojen kautta kysymyksiin, miten nuoret kokevat Ohjaamon palvelut, mitä Ohjaamoissa työskentely edellyttää ammattilaisilta, ja miten monialainen toimijakonsepti asettuu osaksi muuta palvelujärjestelmää. Lisäksi kirjassa pohditaan Ohjaamo-toiminnan kehittämisen suuntia.

Mirja Määttä & Anne-Mari Souto (toim.) Tutkittu ja tulkittu Ohjaamo – Nuorten ohjaus ja palvelut integraatiopyörteessä. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura & Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/Kohtaamo-hanke (ESR) 2020.

Laadukas asuntolatoiminta

Opetushallitus on yhdessä SAKU ry:n ja koulutuksen järjestäjien kanssa laatinut suositukset laadukkaalle asuntolatoiminnalle. Laadukas asuntolatoiminta muodostuu jatkuvasta kehittämisestä, johon osallistuvat ohjaajien ja asukkaiden lisäksi myös oppilaitoksen muu henkilökunta ja johto. Laadukkaassa asuntolatoiminnassa mahdollistetaan asukkaille turvallinen asumis- ja oppimisympäristö, jossa asukas saa tarvittaessa tukea asumiseensa. Yhteisöllisyys, osallisuus ja turvallisuus on tärkeä osa asuntolatoimintaa.

Oppaassa tarkastellaan asuntolatoiminnan laatua eri näkökulmista. Opas on tarkoitettu kaikille asuntolatoimintaa tarjoaville tueksi toiminnan arvioimiseksi ja kehittämiseksi.

Apua NikEdu.fi-sivuston kehittämiseen?

Syöpäjärjestöt ovat kehittämässä sivuston ammatillisen oppilaitoksen osiota ja he kaipaavat ammatillisten oppilaitosten opettajia mukaan NikEdun kehittämisryhmään. Kehittämisryhmä tulee koostumaan muutamista ammatillisen oppilaitoksen opettajista. Kehittämisryhmässä on mahdollista antaa palautetta sivuston sisällöistä sekä tuoda arvokasta tietoa siitä, millaisille sisällöille oppilaitoksessa olisi tarve. Tämän kautta pääsee suoraan vaikuttamaan sisältöihin, joita NikEdu tuottaa oppilaitoksille!

Kehittämistyö vaatii vain muutamien tuntien työpanoksen ja tapahtuu etänä: osallistuja vastaa sähköisesti arviointikyselyyn ja tämän lisäksi käydään palautekeskustelua Teamsin välityksellä. Työstä maksetaan palkkio.

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä: Terveyden edistämisen asiantuntija Tiina Kiviluoma, tiina.kiviluoma@cancer.fi.

Piilevää potentiaalia kunnan nuorisotyön ja asuntoloiden yhteistyössä?

Nuorisotyön ja liikunnan erityisasiantuntija Mari Ahonen-Walker ja ammatillisen koulutuksen erityisasiantuntija Maarit Kallio-Savela toteavat Kuntaliiton blogissa, että toisen asteen oppilaitosten ja nuorisotyön yhteistyöstä käytävässä keskustelussa on jäänyt näkemättä asuntolayhteistyön merkitys nuorten osallisuuden vahvistamisessa kunnan alueella. Tämä olisi kuitenkin entistä tärkeämpää varsinkin, jos oppilaitosten asuntoloissa asuvien nuorten määrä kasvaa oppivelvollisuuden laajentamisen myötä.

Blogiteksti pohjautuu SAKU ry:n tuoreeseen selvitykseen ammatillisten oppilaitosten asuntoloiden ja kunnallisen nuorisotyön yhteistyöstä. Tutustu julkaisuun.

Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisy ammatillisessa koulutuksessa 

Opetushallituksen julkaisu koskee väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyä. Julkaisu on tarkoitettu ammatillisen koulutuksen henkilöstölle ja johdolle arjen työn ja demokratiakasvatuksen tueksi. Siinä kerrotaan väkivaltaisesta radikalisoitumisesta sekä siihen mahdollisesti johtavista tekijöistä.

Resilienssi ja tulevaisuususko

Resilienssi ja tulevaisuususko RETU -ESR-hankkeen blogitekstissä avataan tulevaisuususkon ja resilienssin merkitystä koulutukseen sitoutumisessa sekä yhteiskunnan ja työelämän epävarmuudessa.

Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät

Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät on muutettu järjestettäväksi 26.10.2020 webinaarina sekä kuuden työpajan sarjana. Webinaarin teemana on Hyvinvointi kriisi- ja poikkeustilanteissa. Ilmoittaudu mukaan 19.10. mennessä webinaariin ja niin moneen pajaan kuin haluat. Koko paketin hinta on 55 euroa.

Ohjauksen päivät

Ohjauksen päivät toteutetaan verkossa 23.-24.11.2020 ja sen aikana saa katsauksen ohjauksen ajankohtaisiin ilmiöihin ja tulevaisuuteen. Koulutuspäivät koostuvat yhteisten sisältöjen ohella koulutusasteittain järjestettävistä rinnakkaisohjelmista. Teemoina näissä ovat muun muassa ammatillisen koulutuksen uraohjaus, lukion opetussuunnitelmauudistus ohjauksen näkökulmasta ja perusopetuksen tukiopinto-ohjaus. Tilaisuus on tarkoitettu opinto-ohjaajille ja ohjauksen parissa toimiville henkilöille. Tilaisuus on maksullinen.

Kuukauden nosto

#Valmennus-pilotti on syntynyt ammatillisen koulutuksen toimijoiden arjen tarpeista ja toiveista tehostaa monitoimijaisella yhteistyöllä opiskelijoiden ensimmäisen koulutusvuoden aikaista tukea. Mallin tavoitteena on luoda vahva pohja opiskelijoiden tutkinnonosien- ja tutkinnon suorittamiselle valmennuksellisella työotteella ja vahvistaa oppilaitoksessa toteutettavaa monitoimijaista tiimityötä sekä ennaltaehkäisevää toimintakulttuuria.

Tämä malli on kerätty osana ZOOMI - sujuvia siirtymiä edistämässä -hanketta (ESR).

- - - - - - - - -
Tiedotteita ja uutisvinkkejä Uutisarkkiin voi lähettää osoitteella: toimitus@arjenarkki.fi.
Seuraava Uutisarkki julkaistaan marraskuun toisella viikolla

Go to top