Uutisarkki Maaliskuu 2020

Opetushallituksen ja Osaamisen ennakointifoorumin koulutustarvekortit

Opetushallituksen ja Osaamisen ennakointifoorumin koulutustarvekortit ennakoivat tulevaisuuden työelämän tarpeita vuodelle 2035. Koulutustarvekorteista löytää tietoa siitä, minkälaista koulutusta eri toimialoilla vastaisuudessa tarvitaan. Kortteja voi hyödyntää esimerkiksi eri alojen koulutuksen suunnittelussa ja lisäksi ne tarjoavat työkalun esimerkiksi opinto-ohjaukseen ja urasuunnitteluun.

EHYT ry:n Nuuskakoukku-kampanja

EHYT ry:n Nuuskakoukku-kampanjan tavoitteena on edistää nuorten kriittistä suhtautumista ympäristön nuuskamyönteisiä viestejä kohtaan. Tavoitteena on myös lisätä lähiaikuisten ymmärrystä nuorten nuuskakulttuurista ja nuuskaan puuttumisen tärkeydestä. Kampanjan materiaali löytyy nuuskakoukku.fi-sivulta.

Mieli ry:n Hyvän mielen materiaalit

Mieli ry:n hyvän mielen materiaalit koostuvat kolmesta, toisiaan tukevasta, mutta myös itsenäisestä osasta; Hyvän mielen treenivihko, ohjaajan opas ja vuosikello. Ohjaajan oppaasta löytyy esimerkiksi helposti käyttöön otettavia, nuoren mielenterveystaitoja vahvistavia tehtäviä. Materiaalit löytyvät sähköisenä Mieli ry:n verkkosivuilta.

Hyvän mielen työpaikka - työkalu henkisen työkyvyn tukemiseen esimiehille

Työterveyslaitoksen Hyvän mielen työpaikka -materiaali esittelee keinoja vahvistaa mielenterveyttä johtamisella, tunnistaa mielenterveyden riskejä, käsitellä haastavia tilanteita työpaikalla ja tukea työntekijöitä.

Resilienssiä rakentamassa - demokratiakasvatuksen tueksi

Opetushallituksessa julkaisussa pohtii sitä, miten demokratiakasvatusta toteutetaan kouluissa sekä millaisia toimenpiteitä opetuksen toimialalla on tehty radikalisoitumisen ja väkivaltaisen ekstremismin ehkäisemiseksi. Vaikka julkaisu keskittyy kouluihin ja varhaiskasvatukseen, siitä löytyy silti myös huomionarvioisia näkökulmia aiheeseen myös toisella asteella työskenteleville.

Nuorisobarometrin julkistustilaisuus 20.4.2020

Nuorisobarometri on vuosittain ilmestyvä julkaisu, joka mittaa nuorten arvoja ja asenteita. Nuorisobarometrin 2019 aiheena on työ ja yrittäjyys. Nuorilta on kysytty suhtautumisesta työelämään, työttömyyteen sekä yrittäjyyteen. Teemoina ovat esimerkiksi työssä jaksaminen, työelämän muutos sekä työsuhteiden laatu.Valtion nuorisoneuvosto julkaisee Nuorisobarometria yhteistyössä Nuorisotutkimusseuran ja Nuorisotutkimusverkoston kanssa.

Julkistustilaisuus pidetään 20.4.2020 klo 8.30-11.30 Helsingissä. Ilmoittaudu tilaisuuteen.
Tilaisuutta voi seurata myös verkossa tästä linkistä.

Vaikutu! Valtakunnallinen levittämisseminaari

Zoomi - sujuvia siirtymiä edistämässä (ESR) -koordinaatiohankkeen levittämisseminaari järjestetään Helsingissä, hotel Kämpissä 21.4.2020 09.30–16.00. Tilaisuudessa kehitetään hankkeiden tulosten vaikuttavuuteen sekä toiminnan mallintamiseen ja juurruttamiseen liittyvää osaamista. Lisäksi levitetään hankkeissa tuotettuja malleja. Puhujina tilaisuudessa ovat Eero Ropo (Tampereen yliopisto) Riina Nousiainen (STTK) ja Vesa Sarmia (Diakonissalaitos). Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Vamos 2. aste – opintoihin kiinnittyminen, läpäisy ja pudokkuuden ehkäisy -hankkeen kanssa.

Ilmoittautuminen 3.4.2020 mennessä tästä linkistä

Kuukauden nosto

Avoimet ammatilliset opinnot -palvelu tarjoaa vaihtoehtoisen ja joustavan tavan nuorelle tai aikuiselle hankkia opinnoissa tai työelämässä tarvittavaa osaamista hyödyntämällä eri oppilaitosten kaikille avointen opintojen tarjontaa. Opiskelu tapahtuu verkossa joko itsenäisesti tai oppimisen ohjaajan johdolla. Palvelupolku on visuaalinen kokonaiskuva, jonka avulla palvelun käyttäjä saa käsityksen siitä, kuinka palvelussa toimitaan. Mallin tavoitteena on, että Avoimet ammatilliset opinnot -palvelun ns. oppija-asiakas (loppukäyttäjä) pystyy mahdollisimman sujuvasti hyödyntämään palvelun avoimia ammatillisia verkko-opintoja.

Tämä hyvä käytäntö on kerätty osana ZOOMI - sujuvia siirtymiä edistämässä -hanketta (ESR).

- - - - - - - - -
Tiedotteita ja uutisvinkkejä Uutisarkkiin voi lähettää osoitteella: toimitus@arjenarkki.fi.
Seuraava Uutisarkki julkaistaan huhtikuun toisella viikolla.
- - - - - - - - -

Go to top