Uutisarkki Marraskuu 2020

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Hyvinvoinnin vuosikello syksy 2021

Hyvinvoinnin vuosikellosta on nyt saatavilla ensi syksyn (7-12/2021) versio. Sähköiseen vuosikellotyökaluun on koottu valtakunnallisia tapahtumia ja teemapäiviä sekä erilaisia ideoita, joita koulutuksen järjestäjä voi sisällyttää osaksi omaa vuosikelloa. Vuosikellopohjan tarkoituksena on toimia tukena hyvinvoinnin suunnittelutyössä. Vuosikello on saatavilla myös ruotsiksi.

Arjen arkki -sivusto uudistuu, menetelmäpankki osittain pois käytöstä joulukuun

Arjen arkki -sivustoa ja menetelmäpankkia uudistetaan osana Zoomi - Sujuvia siirtymiä edistämässä -hanketta (ESR 2019-2021). Sivusto siirtyy uuteen Hyvinvoiva amis -osoitteeseen alkuvuodesta 2021. Tämän vuoksi Arjen arkin menetelmäpankkiin ei pääse kirjautumaan tai dokumentoimaan uusia hankkeita, malleja tai hyviä käytäntöjä joulukuun 2020 aikana. Menetelmäpankkia käytetään vuodesta 2021 alkaen uudella sivustolla, jonka beta-versio julkaistaan tammikuussa 2021.

Karvin arviointi poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen vaikutuksista

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteuttaa kevään ja syksyn 2020 aikana koronaepidemiaan liittyvien poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen vaikutusten arvioinnin. Arvioinnissa selvitetään muiden kysymysten ohella toimintamalleja ja hyviä käytänteitä, joilla voidaan edistää koulutuksellisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteuttamista. Arviointi kattaa kaikki koulutusasteet.

Blogiteksti: Koronakauden käytännöt: kuinka vaikeudet voitetaan?

Koronakausi on aiheuttanut monenlaista haastetta ja päänvaivaa ammatillisen koulutuksen arkeen. Etäpedagogiikka haastaa tekemällä oppimista ja tekemisen ohjausta.  Etänä toimittaessa vuorovaikutus työntekijöiden ja opiskelijoiden välillä ja opiskelijoiden kesken muuttuu. Jaksaminen muuttuvassa ja epävarmassa tilanteessa on todellinen haaste. Yhteinen poikkeustila yhdistää, mutta samalla tarvitaan työn organisointia ja johtamista uuden tilanteen mukaisesti.

Tutkija Antti Maunu pohtii SAKU ry:n blogissa ammatillisen koulutuksen koronakauden käytäntöjä ja tiivistää ammatillisen koulutuksen perustehtävän tuen tarpeet kolme kysymystä sisältävään huoneentauluun. 

Opas kiusaamisen ehkäisyyn ja kiusaamistilanteiden käsittelyyn 

Opetushallitus on julkaissut oppaan kiusaamisen ehkäisyyn ja kiusaamistilanteiden käsittelyyn kouluissa ja oppilaitoksissa. Oppaassa selvennetään eri ammattilaisten rooleja ja velvollisuuksia sekä annetaan kouluille ohjeet siitä, miten kiusaamistilanteessa toimitaan.

Oppaassa käsitellään kiusaamistilanteessa toimimista prosessina varhaisesta havaitsemisesta erilaisiin puuttumiskeinoihin. Lisäksi käydään läpi mm. opetuksen järjestäjän, rehtorin, opettajan ja opiskeluhuollon vastuut ja velvollisuudet, keskeinen lainsäädäntö sekä yhteistyö eri viranomaisten kanssa. Oppaassa avataan myös oppilaiden ja huoltajien velvollisuuksia ja oikeuksia kiusaamistilanteissa.

​Tyttöjen ja nuorten naisten kokemuksia verkkohäirinnästä Suomessa

Plan Suomen vuoden 2020 Maailman tyttöjen tila -raporttiin on haastateltu 14 000 tyttöä 22 maassa ympäri maailmaa verkkohäirinnästä. Yli puolta heistä on häiritty ja hyväksikäytetty sosiaalisessa mediassa. Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivillä Seta ry:n nuorisotyön osallisuuden asiantuntija Teija Ryhtä viittasi tutkimukseen omassa puheenvuorossaan. Tutkimus on kiinnostavaa luettavaa toisen asteen hyvinvointityöön korona-aikana, jossa opetus toteutuu entistä useammin myös etänä.

Ohjaus ja hyvinvointi - Toivoa tulevaisuuteen -seminaari

Resilienssi ja tulevaisuususko RETU -hankkeen päätösseminaari ’Ohjaus ja hyvinvointi – Toivoa tulevaisuuteen’ järjestetään tiistaina 8.12.2020 (klo 10-16). Verkossa järjestettävään tapahtumaan voit ilmoittautua 29.11.2020 mennessä tästä linkistä. Varsinainen tapahtumalinkki lähetetään osallistujille viimeistään 7.12.2020.

Seminaarissa käsitellään sitä, miten ohjauksella ja muulla tuella voidaan edistää nuorten hyvinvointia ja vahvistaa heidän tulevaisuususkoaan. Asioita tarkastellaan useasta eri näkökulmasta. Esiintyjien puheenvuoroissa teemoina ovat toivo ja tulevaisuus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, moniammatillinen yhteistyö, opiskeluhuolto ja nuorten kohtaaminen verkossa. Kansainvälisenä pääpuhujana on professori Spencer Niles Yhdysvalloista.

Pelit kentällä -seminaari

Pelaa!-hanke toteuttaa järjestötoimijoille suunnatun Pelit kentällä -seminaariin pelien kehittämisestä ja pelillistämisestä. Seminaarin ajankohta on 30.11.2020 kello 12.00-13.30.

Pelit kentällä -seminaarit ovat osa Nuorten Akatemian, SAKU ry:n ja Lasten ja nuorten säätiön yhteistä Pelaa!-ESR-hanketta (2020-2022), jonka tavoitteena on edistää ammattiin opiskelevien nuorten osallisuutta heidän opinnoissaan ja oppilaitoksissaan pelien yhteiskehittämisen ja pelipedagogiikan keinoin. Pelaa!-hankkeen puitteissa pyritään lisäämään kolmannen sektorin toimijoiden taitoja ja valmiuksia kehittää itse pelejä ja hyödyntää pelipedagogiikkaa ja pelillistämistä työssään.

Seminaari pidetään verkossa Teams- tai Zoom-alustalla. Liittymislinkki lähetetään ilmoittautuneille muutamaa päivää ennen seminaaria. Maksimissaan kaksi osallistujaa per organisaatio. Ilmoittautuminen seminaariin on auki 26.11. asti.

Kuukauden nosto

Toiminnallisen yhteistyön mallin keskiössä on osaamista hankkiva opiskelija, jonka yksilöllinen polku rakentuu yhteistyössä opiskelijan, omaohjaajan (opettaja) ja muun ohjaushenkilöstön kanssa erilaisissa oppimisympäristöissä osa opiskelijan HOKS- ja uraohjausprosessia. Yhteistyössä määritelty tiedottamisen, neuvonnan ja ohjauksen oikea-aikaisuus nousee keskeiseksi ohjauksen tavoitteeksi ja sisällöksi vahvistaen opiskelijoiden mahdollisuuksia tehdä työ- ja jatko-opintouransa kannalta oikea-aikaisia päätöksiä ohjausprosessin eri vaiheissa.

Tämä malli on kerätty osana ZOOMI - sujuvia siirtymiä edistämässä -hanketta (ESR).

 

Go to top