Uutisarkki Syyskuu 2020

Virheviesti

Arjen arkki -sivuston uudistamisprosessi on käynnistynyt.

Arjen arkki -sivusto (arjenarkki.fi) on lukittu kehitystoimia varten. Kaiken uuden sisällön ja käyttäjätilien luominen sekä olemassa olevien muokkaaminen sivustolla on estetty 1.12.2020 alkaen. Uuden sisällön lisäykset ja sisältöön liittyvät muokkaukset pääsee tekemään tammikuussa 2021 uudella Hyvinvoiva amis -sivustolla.

Hyvinvoiva amis -sivusto (hyvinvoivaamis.fi) aukeaa tammikuussa 2021. Sivusto julkaistaan ensin beta-versiona, mutta tästä huolimatta suurimman osan sivuston ominaisuuksista tulisi toimia ongelmitta. Vastaavasti suurin osa nykyisen Arjen arkki -sivuston sisällöstä siirretään uudelle sivustolle, mukaanlukien sivuston sisällön ja materiaalien lisäksi myös mm. käyttäjätilit.

Työkaluja hanketulosten juurruttamiseen

SAKU ry on työstänyt osana päättynyttä Liikettä amiksiin -hankettaan juurrutussuunnitelman tueksi ja avuksi niin liikettä lisäävien toimintojen kuin laajemmin kehitettyjen uusien mallien ja hanketulosten juurruttamiseksi arkeen ja osaksi koko organisaation toimintaa. Tähän juurrutussuunnitelmaan pääsee tutustumaan täällä.

Juurrutuksesta on työstetty myös piirrosvideo, joka havainnollistaa selkeästi, millaisista asioista juurtuminen rakentuu.

Alueelliset asuntolaohjauksen päivät 17.9.2020

Alueelliset asuntolaohjauksen päivät toteutetaan 17.9.2020 Kannuksessa. Asuntolaohjaajapäivien yhteydessä toteutetaan myös "tuplajulkistustilaisuus", johon on mahdollista osallistua verkon välityksellä. Julkistamistilaisuudessa julkaistaan sekä asuntolaohjauksen laatusuositukset sekä selvitys ammatllisten oppilaitosten asuntoloiden ja kunnallisen nuorisotyön yhteistyöstä.

Laatusuositus on saatavilla Opetushallituksen verkkosivuilla julkaisutilaisuuden jälkeen.

Toimiva asuntola nuorille -selvitys taas löytyy täältä.

Nuorisotyö koulussa -verkostotapaaminen

Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuunan nuorisotyö koulussa -verkoston tapaaminen järjestetään keskiviikkona 30. syyskuuta. Luvassa on jopa seitsemän erilaista työpajaa. Jokainen osallistuja voi valita itseään eniten kiinnostavat pajat ja osallistua niihin reaaliaikaisesti. 

Verkosto on tarkoitettu kaikille nuorisotyötä koulussa tekeville ja soveltuu ammatillisen koulutuksen osalta esimerkiksi asuntolaohjaajille.

Tutorohjaajakoulutuksesta intoa ja osaamista oppilaitoksen tutortoimintaan

Valtakunnallinen tutorohjaajien koulutus “Hyvinvointia tutortoiminnasta” järjestetään maksuttomana etäkoulutuksena verkossa 12.11.2020. Koulutuksessa pääset jakamaan ideoita, kokemuksia ja työkaluja tutortoiminnan toteuttamiseksi ja kehittämiseksi muiden tutorohjaajien kanssa. Koulutus järjestetään yhteistyössä tutortoimintaa tukevien järjestöjen (MLL, SAKU, SAKKI) kanssa.

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus -webinaarit

Osana oppivelvollisuuden laajentamista valmistellaan uuden tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA) perusteita. Pidämme syys-lokakuun vaihteessa kolme webinaaria, joissa kerrotaan valmistelun vaiheesta ja jokainen voi ennen virallista lausuntokierrosta kertoa ajatuksistaan. Ohessa linkki webinaariin 1.10., joka on suunnattu erityisesti erilaisille yhteistyökumppaneille. Kutsua saa vapaasti jakaa. 

Webinaarisarja vapaaehtoistyöstä

Syksyn webinaarisarjassa "Vapaaehtois- ja harrastustoiminnan projektit osaksi opintoja" pohditaan asiantuntijoiden ja Meidän Projekti! -hankkeen kokemusten avulla vapaaehtois- ja harrastustoiminnan mahdollisuuksia ja hyötyjä koulu- ja oppilaitosmaailmassa. Webinaarisarjassa pureudutaan mm. siihen, mikä motivoi vapaaehtoistyöhön ja miten vapaaehtoistyössä hankittua osaamista voidaan tunnistaa ja tunnustaa.

Vapaaehtoistoiminta oppimisympäristönä 24.9. klo 14.00-15.30.
Liikunta ja harrastustoiminta osana opiskelua 8.10. klo 14.00-15.30.
Vapaaehtois- ja harrastustoiminnassa hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen opinnoissa 29.10. klo 14.00-15.30

Kuukauden nosto

Opiskelijoiden henkilökohtaistamisen ohjauksen tueksi on koottu erilaisia opintopolkumahdollisuuksia ammatillisessa koulutuksessa. Mallinnus on suoraan koulutuksen järjestäjien hyödynnettävissä, mutta sitä voidaan myös muokata koulutuksen järjestäjäkohtaisesti. Ryhmänohjaaja voi käyttää opintopolkukuvausta HOKS-keskusteluissa sekä opiskelijoiden perehdyttämisessä. Malli tukee myös opiskelijaa oman opinto- ja urapolun suunnittelussa ja pohdinnassa.

Tämä malli on kerätty osana ZOOMI - sujuvia siirtymiä edistämässä -hanketta (ESR).

- - - - - - - - -
Tiedotteita ja uutisvinkkejä Uutisarkkiin voi lähettää osoitteella: toimitus@arjenarkki.fi.
Seuraava Uutisarkki julkaistaan lokakuun toisella viikolla.
- - - - - - - - -

Go to top