Menetelmäpankista löydät itseäsi kiinnostavat hyvät käytännöt

Hyvinvointivirtaa? - Ohjeita tapahtumaviikon toteuttamiseen

Työkykypassilla työkykyisiä ja hyvinvoivia opiskelijoita

Menetelmätorilta vinkkejä käytäntöön

Tule mukaan verkostoitumaan! - Tapahtumat ja koulutukset

SAKU ry:n Arjen arkki -palvelutoiminnan tavoitteena on kehittää ja levittää hyvinvoinnin edistämisen malleja ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyötä tehdään koulutuksen järjestäjien, asiantuntijaorganisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Tiedon lähteet

  • 14.11.2018
    Opetushallituksen julkaisu sisältää tuloksia ammatillisen koulutuksen johtajille suunnatusta kyselystä, jonka Opetushallitus teki keväällä 2018.
  • 12.11.2018
    SAKU ry:n uusin Arjen arkki -julkaisu Hyvinvoinnin väylät on käsikirja hyvinvoinnin edistämiseen ammatillisessa koulutuksessa. Käsikirja on tarkoitettu tukemaan koulutuksen järjestäjiä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanovaiheessa. Se sisältää hyvinvoinnin edistämisen toimintamalleja johtamiseen, opetuksen järjestämiseen, opetuksen sisältöihin ja opintojen tukipalveluihin.
  • 30.10.2018
    Työterveyslaitos on julkaissut Kemikaalit ja työ -altistumistietosivuston tavoitteenaan helpottaa kemikaalien ja pölyjen riskienhallintaa sekä ehkäistä niiden aiheuttamia haittoja. Sivustolle on koottu kattavat tietopaketit kymmenestä haitallisesta työhön liittyvästä kemiallisesta altisteesta. Myös oppilaitokset voivat hyödyntää sivustoa kemiallisen altistumisen arvioinnissa ja hallinnassa.

Kohtaamiset

Go to top